Oldeholtpade

Boscompensatie

Nieuws

Laatste nieuws

Participatiefase afgesloten (18-12-2023)

Vitens heeft de participatiefase afgesloten. Opmerkingen vanuit de omgeving hebben tot wijzigingen in het schetsontwerp geleid. Het aangepaste schetsontwerp is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.
Het college van B&W heeft ingestemd met het uitvoeren van de boscompensatie op de gekozen percelen. Ook heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en heeft deze ter inzage gelegd.
Het plan wordt op 20 december 2023 gepubliceerd en zal tot en met 31 januari 2024 ter inzage liggen.
Het schetsontwerp zal in een latere fase verder worden uitgewerkt in een concreet inrichtingsplan. Hierover zal wederom afstemming met de omgeving plaatsvinden.