Pinkenberg

Nieuwe productielocatie

Over het project

Vitens gaat een nieuwe productielocatie voor drinkwater bouwen naast het huidige productiebedrijf op de Pinkenberg in de gemeente Rozendaal. Het drinkwater dat hier wordt geproduceerd is voor de gemeente Rozendaal en de Inwoners van Velp.


Waarom een nieuw productiebedrijf?

Omgevingsmanager Annelies Tigchelaar neemt ons mee in het project. ,,De nieuwe productielocatie is nodig, omdat de oude installatie en gebouw niet voldoen aan huidige veiligheids- en kwaliteitseisen en einde levensduur is. Daardoor ontstaat een hoog risico op uitval van de drinkwaterlevering. Een voorbeeld van zo’n risico is dat het productiegebouw in een ‘geul’ ligt, waardoor het productiebedrijf onder water kan komen te staan. Omdat Vitens 24/7 voldoende en betrouwbaar water wil leveren is besloten dat er een nieuw productiegebouw nodig is. Renovatie van het huidige gebouw is vanwege technische eisen en ruimtegebrek in het Rijksmonument helaas niet haalbaar.”


Inpassen in omgeving

Het nieuwe productiegebouw komt te staan aan de overkant van de huidige locatie, aan de Kluizenaarsweg in Rozendaal. Vitens bouwt het productiebedrijf met respect voor de omgeving en aandacht voor de aanwezige flora en fauna. Wim de Boer, projectmanager van Vitens, vertelt hoe dat wordt aangepakt. ,,Ten eerste hebben we een natuur-inclusief productiebedrijf ontworpen. Dit betekent dat we het gebouw inpassen in het bestaande landschap en dat we het terrein zo inrichten dat we een positieve impact maken op mens en natuur. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld voorzieningen voor insecten en vleermuizen, het creëren van natuurvriendelijke infiltratievijvers. Daarnaast zorgen we er ook voor dat opgevangen regenwater in de grond wordt geïnfiltreerd en vergroten we de biodiversiteit waar mogelijk.”


Buurt betrekken bij ontwerp

Wat betreft het ontwerp wordt ook de buurt bij het vormgeven betrokken, vertelt Annelies. ,,Er is ruimte voor de omwonenden om mee te denken in het ontwerp. Bijvoorbeeld bij het invullen van de groene randen rondom het productiebedrijf en in de kleurstelling die we aan de buitenkant gaan gebruiken. Ook hierbij is het uitgangspunt om zo duurzaam mogelijke keuzes te maken. Voor dit proces gaan we klankbordgroepen oprichten. Hiervoor komen we binnenkort met de buurt in contact.”

Er zijn ook zaken die al vast liggen, voornamelijk door de vormgeving van het drinkwaterproces. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld de hoogte van het gebouw en de gekozen locatie.


Uitdagende bouwopgave

Vanwege de beperkte ruimte, de ligging in een woonwijk en de nabijheid van de natuur is de bouwopgave uitdagend. Wij betrekken daarom de bouwaannemer vroegtijdig en werken samen met de aannemer in bouwteam naar een uitvoeringsontwerp, waarbij de aannemer zijn kennis en ervaring op uitvoerbaarheid, logistiek en duurzame bouwmethodieken inbrengt. Vitens gaat eind 2024 beginnen met de bouw. Deze zal duren tot 2026. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn vergunningen nodig van de gemeente en provincie. De gesprekken met deze partners zijn inmiddels gestart. Ook tijdens de bouw is er aandacht voor duurzaamheid. ,,Vanuit Vitens-beleid wordt er ingezet op emissiearm bouwen. We gebruiken dan veel elektrisch materieel waardoor de uitstoot van stikstof wordt verlaagd en de bouw stiller is”, vertelt projectmanager Wim.

Tijdens de bouw kunt u wel overlast ervaren van bijvoorbeeld vrachtverkeer. Wij stellen de buurt bij grote werkzaamheden altijd tijdig op de hoogte. We communiceren via e-mails, digitale nieuwsbrieven