- 2 weken geleden bijgewerkt.

Veldonderzoek Salland Diep

In de tweede helft van mei 2024 doet Vitens onderzoek om de bodem tot 250 meter diepte in kaart te brengen. Als we weten hoe de bodem in het onderzoeksgebied is opgebouwd kunnen we bepalen welke locaties interessant zijn om vervolgonderzoek te doen.
Een persoon die veldonderzoek doet op een weiland

Over het onderzoek

Bij dit onderzoek gebruiken we een speciale manier, TDEM genoemd, om snel te zien hoe de bodem is opgebouwd zonder dat we de grond hoeven om te woelen. We gebruiken kleine apparaten die we op een karretje naar de plek brengen. Een meting duurt 1 tot 2 uur.

Voor de meting leggen we twee grote lussen van kabels op de grond. De eerste lus stuurt een signaal uit en is een groot vierkant. De tweede lus, die kleiner is en in de eerste lus ligt, vangt het signaal op. Deze lussen zijn verbonden met een apparaat dat kort een elektrisch signaal door de eerste lus stuurt. Dit maakt een soort magnetisch veld. Dit veld gaat de grond in en verandert afhankelijk van wat voor soort grond of water er in de grond zit. Zo weten we waar en hoe diep mogelijk drinkwater zit en of er beschermende kleilagen boven zitten.

De onderzoekslocaties

Om dit TDEMonderzoek te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat er geen kabels en leidingen in de grond zitten. Deze verstoren de metingen. Daarom meten we op locaties waar niks in de grond zit. De uitvoering van de metingen is afgestemd met de grondeigenaren.
Met de gegevens van alle metingen bij elkaar maken we een kaart van het hele gebied. Op basis van deze informatie kunnen we bepalen welke locaties interessant zijn voor vervolgonderzoek. Het TDEM-onderzoek heeft geen invloed op de omgeving.