Wat is PICWV?

Bij een Particuliere Installatie voor Centrale Water Voorziening (PICWV-aansluiting) levert Vitens water via één installatie aan meerdere WOZ-objecten.
Hierbij gaat het meestal om appartementen of bedrijfsverzamelgebouwen met een centrale watermeter. De installatie is permanent aangesloten op het distributienet.

Aangemerkt als PICWV

Naar aanleiding van ons onderzoek in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen hebben wij niet voor 100% kunnen vaststellen dat uw wateraansluiting water levert aan 1 WOZ-object. Dit houdt in dat u wellicht meerdere WOZ-beschikkingen voor dit adres ontvangt van de gemeente.
Als uw wateraansluiting inderdaad water levert aan meerdere WOZ-objecten heeft dit invloed op de hoeveelheid Belasting op Leidingwater (BoL) die u betaalt. Daarom vragen wij u om ons, via een BoL-verklaring, te laten weten hoeveel WOZ-objecten u heeft. Zo kunnen wij u de juiste hoeveelheid BoL in rekening brengen.

Waarom een BoL-verklaring?

Omdat wij niet 100% zeker weten hoeveel WOZ-objecten u heeft, is Vitens wettelijk verplicht u BoL in rekening te brengen over uw hele waterverbruik in plaats van over de eerste 300 m3. Om ervoor te zorgen dat u de juiste hoeveelheid BoL gaat betalen, is het belangrijk dat u aan ons doorgeeft hoeveel WOZ-objecten u heeft.

Voorbeeld onbekend aantal WOZ-objecten:
Indien u 800 m³ drinkwater heeft verbruikt dan brengen wij ook 800 m³ BoL (per 12 maanden) in rekening.

Voorbeeld twee WOZ-objecten:
Indien u 800 m³ drinkwater heeft verbruikt dan brengen wij maximaal 600 m³ BoL (2 x 300 m³) per 12 maanden in rekening.