Belasting op Leidingwater (BoL)

Belasting op Leidingwater (BoL)

Wat is BoL?
Belasting op Leidingwater (BoL) is een milieubelasting die door de Rijksoverheid wordt opgelegd. Hiermee wil de overheid stimuleren dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met leidingwater. Vitens heeft de taak om de BoL via uw drinkwaterrekening in rekening te brengen.

 • Wat is BoL?
 • Hoe wordt de BoL berekend?
 • Eén WOZ-object
 • PICWV

Hoe wordt de BoL berekend?

De hoogte van de BoL hangt af van uw waterverbruik en van hoeveel WOZ-objecten u heeft op dit adres. Indien er sprake is van één WOZ-object, betaalt u jaarlijks alleen BoL over de eerste 300 m3. Verbruikt u meer dan 300 m3, dan betaalt u daar geen BoL over. Per WOZ-object betaalt u BoL over een periode van twaalf maanden. De tarieven van 2021 en 2022 vindt u hier.

Voorbeeld één WOZ-object: Als u 240 m3 drinkwater heeft verbruikt, brengt Vitens over 240 m3 BoL in rekening (per 12 maanden). Heeft u 500 m3 drinkwater verbruikt? Dan betaalt u alleen BoL over 300 m3 (per 12 maanden).

Waarom ben ik aangemerkt als één WOZ?

Naar aanleiding van ons onderzoek in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen hebben wij vastgesteld dat uw wateraansluiting water levert aan één WOZ-object. Dit houdt in dat wij ervan uitgaan dat u één WOZ-beschikking voor dit adres ontvangt van de gemeente.

Waarom ben ik aangemerkt als PICWV-aansluiting?

Naar aanleiding van ons onderzoek in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) heeft Vitens niet voor 100% kunnen vaststellen dat uw wateraansluiting water levert aan één WOZ-object. Dit betekent dat u wellicht meerdere WOZ-beschikkingen voor dit adres ontvangt van de gemeente.

Als uw wateraansluiting inderdaad water levert aan meerdere WOZ-objecten dan heeft dit invloed op de hoeveelheid Belasting op Leidingwater (BoL) die u betaalt. Daarom vragen wij u om ons, via een BoL-verklaring, te laten weten hoeveel WOZ-objecten u heeft. Zo kunnen wij u de juiste hoeveelheid BoL in rekening brengen.

Waarom een BoL-verklaring?

Via een BoL-verklaring kunt u aangeven hoeveel WOZ-objecten u heeft. Het is mogelijk dat uw wateraansluiting water levert aan meerdere WOZ-objecten. Dit heeft invloed op de hoeveelheid BoL die u betaalt. Zonder BoL-verklaring gelden er specifieke belastingregels. Willen wij van u een BoL-verklaring ontvangen? Dan staat dit in de brief die u van ons heeft ontvangen.

Hoe maak ik bezwaar?

U kunt schriftelijk bezwaar maken via email. Stuur uw e-mail naar: bol@vitens.nl. Vermeld hierin uw naam en de adresgegevens van het desbetreffende adres.
Indien u liever geen e-mail stuurt, kunt u het bezwaar ook via de post versturen naar ons antwoordnummer (een postzegel is niet nodig):

Vitens N.V.
Antwoordnummer 2286
6800 VH Arnhem

BoL-verklaring

Stuur de verklaring op

Print de BoL-verklaring en stuur deze volledig ingevulde en ondertekende verklaring naar: bol@vitens.nl. Stuurt u het liever per post? Klik dan hier voor het adres.

Reactie Vitens

Na ontvangst beoordelen wij uw BoL-verklaring en proberen binnen twee weken een reactie te geven. Door de coronacrisis kan dit langer duren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Contact

Heeft u geen mogelijkheid om de BoL-verklaring te printen? Neem dan contact met ons op. Dan sturen wij u de verklaring per post. Let op: dit kan langer duren.

 • Wanneer krijg ik het geld teruggestort?

  Wij beoordelen eerst uw bezwaar. Wanneer blijkt dat u te veel BoL heeft betaald, dan wordt dit gecorrigeerd en uitbetaald op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

  Heeft u nog openstaande facturen? Dan verrekenen wij het bedrag eerst met de openstaande facturen. Heeft u daarna nog recht op een terugbetaling, dan betalen wij dit uit op het bij ons bekende rekeningnummer.

  U kunt dit rekeningnummer controleren (en eventueel aanpassen) via Mijn Vitens.

 • ls blijkt dat ik geld moet betalen is het dan mogelijk om een regeling te treffen of uitstel aan te vragen?

  Ja natuurlijk kan dit. Heeft u de rekening ontvangen? Dan kunt u  een uitstel aanvragen. Wilt u liever in termijnen betalen? Dat kan ook. Neem voor een uitstel of een betalingsregeling contact met ons op.

 • Wat gebeurt er als ik te veel of te weinig belasting heb betaald?

  Te veel BoL betaald?
  Heeft u eerder over uw volledige waterverbruik BoL betaald? Dan bestaat de kans dat u te veel BoL heeft betaald. Belasting op Leidingwater kan tot vijf jaar terug worden verrekend. Dit is wel afhankelijk van uw waterverbruik en uw aanmelddatum bij Vitens. U kunt hiervoor een schriftelijk bezwaar bij ons indienen.

  Te weinig BoL betaald?
  Als u te weinig BoL heeft betaald, dan wordt dit door ons aan u kenbaar gemaakt via een brief of e-mail. U betaald de belasting afhankelijk van uw waterverbruik of aanmelddatum bij Vitens. 

 • Wat gebeurt er als ik de verklaring niet invul?

  Het is dan mogelijk dat u te veel of te weinig BoL betaalt. Dit laatste kan bijvoorbeeld leiden tot een naheffing.

 • Wanneer word ik geïnformeerd?

  Wij proberen u binnen 2 weken een reactie te geven. Door de coronacrisis kan het langer duren dan 2 weken. Wij vragen hiervoor uw begrip.