Wat betekent WOZ?

De WOZ is de waarde van uw woning en staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar ontvangt u van uw gemeente de WOZ-waarde van uw adres en dit vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen.

Waarom ben ik aangemerkt als één WOZ?

Naar aanleiding van ons onderzoek in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen hebben wij vastgesteld dat uw wateraansluiting water levert aan één WOZ-object. Dit houdt in dat wij ervan uitgaan dat u één WOZ-beschikking voor dit adres ontvangt van de gemeente.

Wat moet ik doen?

Omdat wij u hebben aangemerkt als één WOZ-object betaalt u alleen BoL over de eerste 300 m3. Verbruikt u jaarlijks meer dan 300 m3 drinkwater, dan betaalt u daar géén BoL over.

Voorbeeld één WOZ-object:
Als u 240 m3 drinkwater heeft verbruikt, brengt Vitens over 240 m3 BoL in rekening (per 12 maanden). Heeft u 500 m3 drinkwater verbruikt? Dan betaalt u alleen BoL over 300 m3 (per 12 maanden).

Klopt dit? Dan betaalt u de juiste hoeveelheid BoL en hoeft u niets te doen.

Klopt dit niet? Dan kunt u dit via een BoL-verklaring aan ons kenbaar te maken. Download de BoL-verklaring, vul het formulier volledig in en onderteken het.