BoL-verklaring

Terug naar BoL

Wat is een BoL-verklaring?

Via een BoL-verklaring geeft u aan ons door hoeveel WOZ-objecten u heeft. Het is mogelijk dat uw wateraansluiting water levert aan meerdere WOZ-objecten. Dit heeft invloed op de hoeveelheid belasting op leidingwater (BoL) die u betaalt.

Hoe vul ik de BoL-verklaring in?

Download hier de verklaring. Nadat u het formulier heeft uitgeprint, moet het volledig worden ingevuld èn ondertekend.

Let op! Een niet volledig ingevulde en/of niet ondertekende verklaring nemen wij niet in behandeling.

Wat vul ik in?
Alle gevraagde gegevens inclusief uw klantnummer. Deze vindt u als kenmerk op de brief.
Belangrijk is dat u bij “Aantal WOZ/OZB-beschikkingen die water krijgen via een hoofdaansluiting of centrale watervoorziening” het aantal WOZ-beschikkingen invult die u van de gemeente ontvangt voor het adres waar wij de brief over hebben gestuurd.

Voorbeeld:
- Krijgt u van de gemeente maar 1 WOZ/OZB-beschikking voor het betreffende adres? Dan vult u bij aantal 1 in.
- Ontvangt u 3 WOZ/OZB-beschikkingen van de gemeente voor het betreffende adres? Vult u dan bij aantal 3 in.


Waar vind ik mijn klantnummer?
U vindt uw klantnummer op onze facturen, brieven en e-mails. Lees hier meer.

Hoe stuur ik de BoL-verklaring op?

De volledig ingevulde en ondertekende BoL-verklaring kunt u op 4 manieren naar ons toe sturen.

  1. Scan de verklaring in en stuur deze per e-mail naar: bol@vitens.nl. Voeg het document toe in de bijlage en vermeld in het onderwerp van uw e-mail “Bol verklaring Vitens”.

  2. Maak een duidelijke foto van de verklaring en stuur deze foto per e-mail naar: bol@vitens.nl. Voeg de foto toe als bijlage en vermeld in het onderwerp van uw e-mail “Bol verklaring Vitens”.

  3. Stuur de verklaring in een eigen envelop naar:
    Vitens N.V.
    Antwoordnummer 2286
    6800 VH Arnhem

  4. Als u de verklaring via de post heeft ontvangen, kunt u de meegestuurde antwoordenvelop gebruiken. Voor het versturen van de verklaring naar ons antwoordnummer is geen postzegel nodig!