Brandblusvoorzieningen

Brandblusvoorzieningen

Naast de primaire taak van Vitens, het leveren van drinkwater, voorziet het drinkwaternet zo mogelijk ook in de vraag naar bluswater.

Veel bedrijven en instellingen hebben naast drinkwater behoefte aan bluswater. Voor de brandweer zijn speciale voorzieningen opgenomen in het leidingnet van Vitens. Maar eigenlijk wil de brandweer geen drinkwater gebruiken voor hun bluswerkzaamheden. Ze vinden het verspilling van het water. Er is dan ook een beleid vastgesteld waarin gestreefd wordt naar zo min mogelijk gebruik van drinkwater als bluswater. Vitens ondersteunt dit beleid.

Er zijn 2 soorten bluswatervoorzieningen:

  • Openbare bluswatervoorzieningen;
  • Bluswatervoorzieningen op particulier terrein.

Openbare bluswatervoorzieningen

Voor openbare bluswatervoorzieningen is de gemeente verantwoordelijk. Het is volgens de Brandweerwet de taak van gemeenten om te zorgen voor een adequate bluswatervoorziening. Zonder schriftelijke toestemming van Vitens is het niet toegestaan deze brandkranen te gebruiken, behalve bij calamiteiten.

Is een openbare brandkraan bij u in de buurt niet goed bereikbaar, verzakt of mankeert er iets anders aan, dan kunt u dit melden bij uw gemeente of bij Vitens.

Openbare brandkranen worden ook wel eens gebruikt voor eenmalige/kortstondige activiteiten zoals een kermis, circus, bouw- en sloopactiviteiten waarbij (drink)water nodig is. Dit kan door middel van een bij Vitens gehuurde standpijp. Meer informatie over verhuur van standpijpen.

Bluswatervoorzieningen op particulier terrein

Vitens heeft verschillende manieren om bluswaterinstallaties aan te sluiten. In een gesprek met een adviseur kunt u zich laten adviseren over de mogelijkheden. U kunt de adviseurs bereiken via de Klantenservice op 0900 0650.

Particuliere bluswatervoorzieningen zijn er in een aantal varianten. De meest voorkomende zijn:

  • Sprinklerinstallaties direct aangesloten;
  • Sprinklerinstallaties indirect aangesloten;
  • Brandkranen achter een speciale aansluiting;
  • Bluswatervoorziening achter de watermeter (kleine sprinklerinstallaties (< 10 m3 per uur)

Kosten

Aan het beschikbaar stellen van bluswater zijn kosten verbonden. Die kosten zijn afhankelijk van hoeveel water u nodig heeft. Het tarief is progressief: naarmate een grotere hoeveelheid wordt gevraagd, stijgen de kosten. Onze adviseurs denken graag met u mee over de mogelijkheden van een bluswatervoorziening. Voor meer informatie zie de geldende tarieven.

Contract bluswatervoorziening beëindigen maar drinkwateraansluiting behouden

Voor het beëindigen van het contract bluswatervoorziening verwijzen wij u naar de website Mijnaansluiting.nl. U kiest bij het onderdeel water ‘wijziging aansluiting’ en vervolgens ‘wijziging van capaciteit/aansluitwaarde’ . Vervolgens vermeldt u in het opmerkingsveld ‘ Sprinkler/Brandblusinstallatie verwijderen, drinkwater behouden’.

Wat moet ik vooraf doen bij een capaciteitstest van een sprinklerinstallatie en/of blusleiding?

Bij het uitvoeren van een capaciteitstest bij een sprinklerinstallatie en/of blusleiding neemt u eerst contact op met Vitens. Dit kan via relatiemanagement@vitens.nl. Zo kunnen we beoordelen of de geplande testdatum geen problemen oplevert in het waternet. Graag minimaal 10 werkdagen van te voren melden.