Toetsingskader zakelijk

Vitens toetst vanaf 2023 nieuwe zakelijke drinkwateraanvragen op scherpere criteria in het aanvraagproces.

Het toetsingskader

Vitens toetst (sinds 2023) nieuwe zakelijke drinkwateraanvragen op scherpere criteria in het aanvraagproces.
Naast de standaard vergunnings- en infrastructurele toetsing waarbij gekeken wordt of drinkwater op de gevraagde locatie geleverd kan worden, 
wordt er ook getoetst op het passend gebruik van drinkwater en de eventuele bijdrage die het bedrijf levert aan duurzaam watergebruik van haar eindgebruikers.

Hiermee wil Vitens zakelijke gebruikers aansporen om gepast, zuinig en efficiënt met drinkwater in het bedrijfsproces om te gaan.
Daarnaast om, in het licht van de tekorten aan drinkwaterreserves op de korte en lange termijn, passende keuzes te maken voor de levering van drinkwater aan klanten.

 • Wat is het toetsingskader?
 • Wat kan een uitkomst zijn van de beoordeling?
 • Voor wie is dit toetsingskader?
 • Contact bij vragen

Wat is het toetsingskader?

Een uniform kader dat Vitens gebruikt om aanvragen tot aansluiting te beoordelen op:

1. Passend gebruik van drinkwater

 • Het wettelijk verplichte voorgeschreven gebruik van drinkwaterkwaliteit in het bedrijfsproces.
 • Bijvoorbeeld een GMP+, HACCP- of NVWA-richtlijn in de voedingsindustrie of gezondheidssector, maar ook voor openbare zwembaden.

2. Bijdrage aan duurzaam watergebruik

 • Als geen sprake is van wettelijke verplichting tot het gebruik van water met drinkwaterkwaliteit, 
  dan wordt er gekeken naar de bijdrage die het bedrijf levert met product, dienst of toepassing aan het bevorderen van duurzaam drinkwatergebruik of waterbesparing. 
 • Bijvoorbeeld voor een fabrikant van waterrecycling-producten of een autowasserij die spoelwater hergebruikt.

3. De drinkwaterbeschikbaarheid gelet op de operationele en strategische reserves om te kunnen leveren en technische mogelijkheid om aan te sluiten.

Wat kan een uitkomst zijn van de beoordeling?

 • Volledige toewijzing van de aanvraag
 • Gedeeltelijke toewijzing van de aanvraag, bijvoorbeeld voor een deel van het gevraagde jaarverbruik en/of voor een kleinere metercapaciteit
 • Afwijzing van de aanvraag, waarbij altijd het aanvragen van een kleinere aansluiting voor huishoudelijk gebruik t.b.v. medewerkers mogelijk blijft

Voor wie is dit toetsingskader?

 • Zakelijke aanvragen tot aansluiting en capaciteitsuitbreidingen met een metercapaciteit van Qv6 en groter.
 • Heel Vitens gebied.
 • Niet van toepassing op particuliere klanten.

Meer weten over het toetsingskader?

Heeft u vragen over het toetsingskader? Of wilt u meer weten over de procedure? Neem contact op met onze relatiemanagers. 

 

Monster close-up

Duurzaam watergebruik binnen uw organisatie

Benieuwd hoe u binnen uw organisatie duurzaam om kan gaan met het watergebruik?

 

Productielocatie Tull en 't Waal.

Elke Druppel Duurzaam

Dat is onze ambitie voor 2030. Samen met anderen willen we ervoor zorgen dat er binnen 10 jaar een 100% duurzaam drinkwatersysteem staat, met een positieve impact op mens en natuur. Die ambitie betekent een enorme omwenteling in ons denken. Maar wij geloven dat het kan. Met z’n allen zijn we tot grootse dingen in staat.

Elke druppel duurzaam.