Agrarisch

Of u nou veehouder, akkerbouwer of tuinder bent: in de agrarische sector is goed drinkwater cruciaal. Samen met onze partners adviseren wij u over leidingdiameters, spoelmogelijkheden en waterkwaliteit. Daarbij kijken we naar de hardheid en zuurgraad van het water, en meten we welke voedingstoffen dat bevat.

Klik hier om een wateronderzoek aan te vragen

Veehouders

Is uw drinkwater van goede kwaliteit? Een belangrijke vraag wanneer u veehouder bent. U weet natuurlijk dat een melkkoe zo’n 45 liter water nodig heeft voor 10 liter melk. Slecht water zal de kwaliteit en hoeveelheid melk negatief beïnvloeden.

Goed drinkwater is dus een essentieel onderdeel van gezonde voeding. Een koe vreet namelijk minder als zij geen, een matige of slechte kwaliteit water tot haar beschikking heeft. Om ervoor te zorgen dat een koe voldoende water drinkt, moet het water smakelijk, beschikbaar en van goede kwaliteit zijn.

Oppervlaktewater scoort bijna nooit hoog op geschiktheid als rundveedrinkwater. Toch blijkt dat veel koeien nog steeds uit sloten of direct via weidepompen drinken. Specialisten benadrukken dat het belangrijk is na te gaan of er verhoogde risico’s bestaan bij het gebruik van slootwater. Het advies van ons is dan ook is dan ook om regelmatig de kwaliteit van het water te controleren. “Dit kan bijvoorbeeld door middel van onze diverse controle pakketten zoals de Drinkbakcheck, maar ook met uitgebreid onderzoek op geschiktheid als vee drinkwater. Als uit het wateronderzoek blijkt dat het water minder geschikt, of ongeschikt is als veedrinkwater, adviseren wij om zo mogelijk over te schakelen naar bron- of leidingwater als drinkwater voor de koeien”.

Ook voor pluimvee en varkens is goed drinkwater belangrijk. De temperatuur in de stallen kan oplopen tot 25 graden. Onbeschermd drinkwater kan dan leiden tot maag- en darminfecties. Verder kunnen slechte drinknippels zorgen voor watervermorsing, waardoor uw dieren langzamer groeien en de mestafzetkosten stijgen.

Bekijk hier de verschillende pakketten wateronderzoek voor vee:

 • Veedrinkwater chemisch onderzoek
  Chemisch onderzoek: pH, ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium, chloride, sulfaat en hardheid.
 • Veedrinkwater geschiktheid incl. visuele- en geurbeoordeling
  Chemisch onderzoek: organoleptisch onderzoek, pH, ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium, chloride, sulfaat en hardheid en bacteriologisch onderzoek: totaal aeroob kiemgetal bij 22 ºC en E-coli/mL.
 • Veedrinkwater bacteriologisch onderzoek
  Bacteriologisch onderzoek: totaal aeroob kiemgetal bij 22 ºC en E-coli/mL.
 • Veedrinkwater KKM/Foqus
  Chemisch onderzoek: pH, ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium, chloride, sulfaat, hardheid en bacteriologisch onderzoek: totaal aëroob kiemgetal bij 22 ºC, E-coli/mL en E-coli/100 mL).
 • Veedrinkwater Drinkbakcheck
  Chemisch onderzoek: ammonium, nitriet, natrium, ijzer, mangaan, hardheid en bacteriologisch onderzoek: totaal aeroob kiemgetal bij 22 ºC.
 • Veedrinkwater microbiologisch en chemisch onderzoek (IKB Kip)
  Chemisch onderzoek: pH, nitriet, ijzer, mangaan, hardheid en microbiologisch onderzoek: totaal aeroob kiemgetal bij 22 ºC, E-coli/mL en schimmels en gisten.
 • Veedrinkwater microbiologisch (IKB Kip/Varken van Morgen)
  microbiologisch onderzoek: totaal aeroob kiemgetal bij 22 ºC, E-coli/mL en schimmels en gisten.
 • Veedrinkwater IKB Varken
  Chemisch onderzoek: pH, ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium, chloride, sulfaat, hardheid en bacteriologisch onderzoek: totaal aeroob kiemgetal bij 22 ºC, E-coli/mL.
 • Veedrinkwater bacteriologisch en chemisch onderzoek
  Chemisch onderzoek: pH, nitriet, ijzer, mangaan en hardheid en bacteriologisch onderzoek: totaal aeroob kiemgetal bij 22 ºC en E-coli/mL.
 • Veedrinkwater zware metalen
  Chemisch onderzoek: arseen, cadmium, chroom, koper, nikkel, lood en zink.

Tuin- en Akkerbouw

De kwaliteit en gezondheid van uw gewassen is grotendeels afhankelijk van het water: daaruit halen de planten hun voedingsstoffen. Uw moet er dus zeker van zijn dat uw drinkwater voldoende koper, ijzer, zink en mangaan bevat. Ook omdat daaraan wettelijke eisen verbonden zijn. Onze partners kunnen u daarbij helpen.

Voor de glastuinbouw is in het ‘Hoofdlijnenakkoord zuivering glastuinbouw’ de afspraak opgenomen dat per 1 januari 2018 dat het drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater indien voor het spoelen van het filter drainwater of bemest gietwater wordt gebruikt, voorafgaand aan lozing op het oppervlaktewater of vuilwaterriool gezuiverd moet worden, waarbij ten minste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen worden verwijderd. Vitens lab kan voor u de noodzakelijke controle uitvoeren of de pesticiden voldoende uit het afvalwater zijn verwijderd.

Hebt u een eigen bron?

Het is belangrijk het water regelmatig te testen. Voor een goede bronwaterkwaliteit is een maandelijkse geur- kleur- en smaakcontrole onmisbaar. Wij kunnen u daarbij helpen.

 • Is legionella gevaarlijk in drinkwater?

  Legionella is alleen gevaarlijk als hij in de longen doordringt bij inademing. Dat gebeurt alleen wanneer de bacterie door hele kleine druppeltjes in de lucht is terecht gekomen. Een fijne verdeling van waterdruppeltjes in lucht noemen we een aerosol. Contact via de maag (bij drinken) is niet gevaarlijk.

 • Heb ik een onderzoeksverplichting voor legionella?

  Voor leidingwaterinstallaties geldt alleen een onderzoeksplicht voor locaties met een verhoogd risico. Deze locaties worden in het Drinkwaterbesluit genoemd:

  • Zorginstellingen.
  • Zwem- en badgelegenheden.
  • Verblijfsaccommodaties.
  • Kampeerterreinen.
  • Asielzoekerscentra.
  • Jachthavens.
  • Penitentiaire inrichtingen.
  • Truckstations met douchegelegenheid.
  • Leidingwaterinstallaties op evenementen.

  Voor zwemwater geldt een onderzoekplicht voor bassins waarin verneveling plaats kan vinden,  zoals bij:

  • Waterspeeltoestellen.
  • Whirlpools.
  • Borrelbanken.

  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 • Mag ik de monsters zelf nemen?

  Dat ligt eraan. Als monstername in uw situatie wettelijk is voorgeschreven, dan moet deze worden uitgevoerd door een geaccrediteerd monsternemer, zoals Vitens Solutions.

  Voor uw eigen onderzoek mag u natuurlijk wel zelf monsters aanleveren. U moet dan wel onze speciale monsterflessen gebruiken. Om uit het onderzoek de maximale informatie te halen is het natuurlijk altijd nuttig om de ervaring van onze monsternemers en consultants te benutten.
  Voor nadere informatie, of voor het aanvragen van de (noodzakelijke) monsterflessen, kunt u contact met ons opnemen.

 • Moet ik meer doen dan alleen legionellamonsters laten nemen als mijn locatie onder de onderzoeksverplichting valt?

  Ja. Wanneer u deze verplichting valt,  moet u ook een risicoanalyse laten uitvoeren en een beheersplan laten opstellen. In dat beheersplan staan alle acties beschreven die nodig zijn om op een veilige manier met de waterinstallatie om te gaan. Deze beheersplannen kunnen onze partners voor u verzorgen. Voor meer informatie over het laten uitvoeren van een risicoanalyse en/of het opstellen van een beheersplan kunt u contact met ons opnemen.

 • Kan Vitens ook reinigingen van drinkwaterinstallaties uitvoeren?

  Vitens Solutions heeft partners die u drinkwaterinstallatie kunnen reinigen na vastgestelde verontreiniging. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Wilt u weten wat Vitens Solutions voor uw organisatie kan betekenen?