Industrie

In de industrie wordt veel water gebruikt. Industrieel water moet aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. In samenwerking met onze partners kunnen wij daarbij helpen. Of het nu gaat om behandeld water, een eigen winning of nóg iets anders.

Samen met onze partners beschikken we over uitgebreide expertise en ervaring en helpen u graag met onder andere: 

 • Ketelwater
  In bijna elke industrie wordt hoog- of laagwaardige stoom gebruikt. De kwaliteit van ketelvoedingwater is van cruciaal belang. Bij hoge druk en temperatuur kan licht onzuiver ketelwater al grote gevolgen hebben. Zoutneerslag is een veelvoorkomend probleem dat leidt tot energieverspilling en een kortere levensduur van uw systeem.
 • Koelwater
  Het monitoren van de kwaliteit van koelwater is van groot belang: of u nu gebruik maakt van oppervlaktewater, grondwater of  leidingwater. Na verloop van tijd kan er afzetting, corrosie of microbiologische vervuiling optreden. Dit kan leiden tot verstoppingen en lekkages in leidingen en warmtewisselaars. Uiteindelijk vertaalt zich dit in hogere onderhoudskosten, hogere milieubelasting en gezondheidsrisico's (bijv.legionella).
 • Gesloten systemen
  Wanneer de waterkwaliteit in gesloten systemen (zoals c.v.-water of gekoeld water)  onvoldoende is, kan dat leiden tot schade aan het systeem. Vooral wanneer er werkzaamheden aan het systeem zijn uitgevoerd kan de kwaliteit achteruitgaan. Om schade te voorkomen is het belangrijk de watersamenstelling regelmatig te controleren.
 • Afvalwater
  Onderzoek van afvalwater is nodig in het kader van de Waterwet en ten behoeve van lozingsvergunningen. Vitens Solutions voert samen met Mérieux NutriSciences dit afvalwateronderzoek uit. Op het gebied van afvalwater biedt Vitens Solutions samen met haar partners een pakket aan dat voorziet in een complete oplossing voor het verkrijgen van lozingsvergunningen en het vaststellen van de vervuilingswaarde van het geloosde water.

Vraag hier uw wateronderzoek aan

 • Kan Vitens ook een spoedonderzoek uitvoeren?

  Jazeker. Voor een dergelijk onderzoek worden wel extra kosten berekend. De toeslag kan worden berekend in procenten op het reguliere tarief, of door een aangepast spoed-uurtarief. Meer weten neem contact op.

 • Mag ik de monsters zelf nemen?

  Dat ligt eraan. Als monstername in uw situatie wettelijk is voorgeschreven, dan moet deze worden uitgevoerd door een geaccrediteerd monsternemer, zoals Vitens Solutions.

  Voor uw eigen onderzoek mag u natuurlijk wel zelf monsters aanleveren. U moet dan wel onze speciale monsterflessen gebruiken. Om uit het onderzoek de maximale informatie te halen is het natuurlijk altijd nuttig om de ervaring van onze monsternemers en consultants te benutten.
  Voor nadere informatie, of voor het aanvragen van de (noodzakelijke) monsterflessen, kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u weten wat Vitens Solutions voor uw organisatie kan betekenen?