Directie

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de realisatie van de strategie van Vitens. Uiteraard horen hierbij ook de naleving van relevante wet- en regelgeving, de beheersing van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en de financiering van de onderneming.

Jelle, Hannema, Directeur, CEO, Vitens,

De heer J.J. (Jelle Jan) Hannema

Geboortedatum: 7 december 1961

Privésituatie

Jelle Hannema is samenwonend in Langbroek nabij Utrecht. In zijn vrije tijd is hij een gepassioneerd wielrenner.

Jelle Hannema studeerde tot 1985 Rechten, richting Juridische Bestuurswetenschappen, aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn opleiding ging hij aan de slag bij internationaal opererend advies- en ingenieursbureau DHV, inmiddels Royal HaskoningDHV. Binnen DHV vervulde hij verschillende functies, zoals strategisch consultant en senior-adviseur milieu, management en gebiedsontwikkeling. Hierna heeft Dhr. Hannema gedurende tien jaar diverse directiefuncties bekleed binnen DHV. Gedurende zijn werkperiode bij DHV was hij onder andere betrokken bij de wederopbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede. Op 1 januari 2014 startte hij in de functie van Manager Asset Management binnen Vitens.

Sinds 1 september 2017 is Jelle Hannema voorzitter van de directie van Vitens. Tot zijn portefeuille behoren Winning & Zuivering, Netbeheer & Levering, Laboratorium, Bestuurlijke & Juridische Ondersteuning, Business Development, Communicatie, Human Resources en Vitens Evides International.

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Wetsus
 • Bestuurslid VEWIN
 • Bestuurslid Netherlands Water Partnership (NWP)
 • Bestuurslid Stichting Water for Life
Marike Bonhof CFO Directie Vitens

Mevrouw M. (Marike) Bonhof

Geboortedatum: 30 maart 1974

Privésituatie

Marike Bonhof is getrouwd, heeft twee zonen en is woonachtig aan het water in Almere.

Bonhof studeerde Bestuurskunde aan de universiteit Twente en Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Tussen 1997 en 2005 vervulde zij diverse functies bij het Ministerie van Financiën en vervolgde haar carrière verder bij de gemeente Amsterdam waar ze opklom tot lid van de directie van het grondbedrijf met de portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering. Na een tussenstap bij de gemeente Utrecht is ze sinds 2015 terug in Amsterdam als concerndirecteur Middelen en Control. In deze functie was ze eindverantwoordelijk voor de financiën en control van de gemeente Amsterdam. Ook concerninkoop en de aandeelhoudersrol voor ca 20 participaties, waaronder de Haven en het Afvalenergiebedrijf, vielen onder haar verantwoordelijkheid.

Sinds 1 september 2017 is Marike Bonhof directielid van Vitens. Tot haar portefeuille behoren Asset Management, Ontwerp & Aanleg, Finance & Control, ICT, Klant & Facturatie en Facilitair Management 

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen Waarborgfonds Eigen Woningen (Nationale Hypotheekgarantie)
 • Lid Raad van Commissarissen van het Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB Bonaire)
 • Bestuurslid NG Infra

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij Vitens. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als adviesorgaan van de directie. De Raad van Commissarissen is samengesteld uit de volgende personen:

 • De heer drs. H.C.P. (Han) Noten (1958) - voorzitter
 • De heer drs. M.R. (Mark) van Lieshout (1963) (commissaris)
 • Mevrouw drs. H. (Henriette) Setz MBA (1968) (commissaris
 • Mevrouw prof. dr ir G.M. (Gerda) van Dijk (1960) (commissaris)
 • De heer ir. drs. P.A.N. (Paul) ten Kroode (1961) (commissaris)

Vitens streeft naar een evenwichtige, diverse samenstelling van haar Raad van Commissarissen, passend bij de aard en activiteiten van onze organisatie. In de profielschets (pdf) vindt u meer informatie over de competenties en deskundigheid van onze commissarissen. In ons jaarverslag is meer informatie te vinden over de samenstelling van onze Raad van Commissarissen.

Commissies Raad van Commissarissen

De RvC kent twee vaste commissies. De Auditcommissie buigt zich over de financiële kant van Vitens en de verantwoording daarover. De Remuneratie- en Benoemingscommissie houdt zich onder meer bezig met het bezoldigingsbeleid en de benoemingen van bestuurders.

Auditcommissie

 • De heer drs. M.R. van Lieshout – (voorzitter)
 • De heer ir. drs. P.A.N. ten Kroode
 • Mevrouw drs. H. Setz MBA
 •  

  Remuneratie- en benoemingscommissie

 • De heer drs. H.C.P. (Han) Noten
 • Mevrouw prof. dr ir G.M. (Gerda) van Dijk
 •  

  Aandeelhouders

  De gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens zijn onze publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Twee keer per jaar is er een aandeelhoudersvergadering. Dan wordt er gestemd over nieuwe tariefvoorstellen en wordt het jaarverslag besproken. Download de lijst met publieke aandeelhouders.

  Corporate governance

  Vitens houdt zich bij de bedrijfsvoering aan een aantal statuten en reglementen. U kunt de relevante informatie daarover hieronder downloaden.

  Contact directie

  De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.