Naar Overzicht

Culemborg

Samen werken aan zachter water

Het drinkwater op de productielocatie in Culemborg wordt nog niet onthard en heeft een gemiddelde hardheid van 11,7 °DH. Senior projectleider Werktuigbouw Hans Bosch: “Zodra de installatie gereed is, daalt de hardheid aanzienlijk naar gemiddeld 7,5 °DH. Goede vooruitzichten dus voor de inwoners van het Gelderse Culemborg en Beusichem, die water krijgen van deze locatie.

We trappen af met een stukje theorie. De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium. Hoe meer van deze kalkaanslag-vormende deeltjes in het water aanwezig zijn, hoe harder het water is. Er is geen landelijke drinkwaternorm, die verplicht om drinkwater te ontharden. Maar Vitens hanteert een eigen norm van maximaal 11,2 °DH. DH staat voor Duitse Hardheid. Bosch: “Met de nieuwe onthardingsinstallatie scoren we straks in Culemborg met 7,5 °DH uitstekend. En dat is plezierig voor onze klanten. Zij hebben minder last van kalkaanslag in apparaten zoals boilers, vaatwassers en koffiezetapparaten. En ze hebben minder (af)wasmiddel nodig. Daar is overigens ook het milieu bij gebaat.”
Senior projectleider Werktuigbouw Hans Bosch: “Samen met omwonenden kwamen we tot een voorlopig ontwerp waarin techniek en esthetiek hand in hand gaan, de installaties goed passen in het gebouw én het gebouw ook goed past in de omgeving.”
Zorgvuldige zoektocht naar goede plek

Terug naar de bouw van de onthardingsinstallatie. In de planvorming- en voorbereidingsfase zijn al bergen werk verzet. Samen met bewoners, andere belanghebbenden en de gemeente is een zorgvuldig traject doorlopen om te komen tot een definitieve locatie van de installatie op het terrein. “Dat traject heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk gepland. Maar het heeft geleid tot een locatie die voorkomt dat er een te massief beeld van bebouwing ontstaat langs de Rijksstraatweg én die zorgt voor het behoud van de groene dooradering in het open slagenlandschap.”
Impressie
Interactief ontwerpen met een ateliergroep

Voor de ontwerpfase heeft Vitens in de eerste helft van 2019 een ateliergroep in het leven geroepen. “Omwonenden kregen op deze manier tijdens drie bijeenkomsten de gelegenheid hun ideeën aan te dragen. Bijvoorbeeld over de vorm, het materiaal en de uitstraling van het gebouw én de inrichting van de omgeving. Zo kwamen we in mei tot een voorlopig ontwerp waarin techniek en esthetiek hand in hand gaan, de installaties goed passen in het gebouw én het gebouw ook goed past in de omgeving. We kunnen met recht spreken van een echte blikvanger met draagvlak. Het definitieve ontwerp was in de herfst van 2019 gereed. Toen startten de trajecten omtrent de bestemmingsplanwijziging en de omgevings- en milieuvergunning. De omgevingsvergunning voor de onthardingsinstallatie is inmiddels verleend.”

Winveld

Allereerst moeten wij de putten in het winveld gaan renoveren. Door deze renovatiewerkzaamheden verandert mogelijk de samenstelling van het water dat wij oppompen. De winputten slibben sneller dicht dan in eerste instantie verwacht. Daarom zijn de werkzaamheden voor het winveld urgenter geworden. Om het verzorgingsgebied van deze productielocatie nu en in de toekomst te voorzien van betrouwbaar en schoon drinkwater is het van belang om de putten en het veld waar wij water winnen (winveld) zo snel als mogelijk te renoveren.

Gedurende de renovatie van de winvelden worden tests uitgevoerd die de samenstelling van het water aantonen. Die tets wijzen uiteindelijk uit of het huidige ontwerp van de onthardingsinstallatie voldoet of dat het ontwerp aangepast moet worden. Op dat moment weten wij ook wanneer wij kunnen starten met de bouw van de onthardingsinstallatie.

Bouwen aan een echte blikvanger

Net als in de voorbereiding en ontwerpfase worden omwonenden ook tijdens de bouwfase regelmatig geïnformeerd. “Bijvoorbeeld over de voortgang, want het definitieve ontwerp vraagt om een iets langere bouwtijd dan vooraf gepland. En over de eventuele overlast. Want de werkzaamheden vinden wel op ons eigen terrein plaats, maar tijdens zo’n groot bouwproject is er natuurlijk sprake van bouwverkeer op de omliggende wegen. We vragen de inwoners van Culemborg en Beusichem dus nog even om geduld, maar als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe installatie voor de zomer van 2023 een feit en komt er dan aanzienlijk zachter water uit de kraan.”

Spoelwaterverwerking

Op de productielocatie wordt de spoelwaterverwerking aangepast en uitgebreid met een slibindikker. Met het spoelwater worden de filters gespoeld. Een spoelwaterverwerking zorgt ervoor dat er zuiver water gebruikt kan worden voor het spoelproces. De spoelwaterverwerking staat aan de achterkant van het productiegebouw. Met een stuw in de calamiteitenvijver wordt voorkomen dat vervuild spoelwater in de vijvers van de wijk terecht komt.  De start van deze werkzaamheden staat gepland in juni 2020.

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement