Naar Overzicht

Nieuwbouw Sijmons

Focus op duurzaamheid

In Arnhem vernieuwt Vitens productielocatie Sijmons zo goed als helemaal. Projectleider Elektrotechniek Michel Derksen: “Hier bouwen we tussen september 2019 en halverwege 2022 met een groot bouwteam een compleet nieuwe zuiverings- en onthardingsinstallatie. Daarbij besteden we veel aandacht aan Natuurinclusief bouwen.

Op de locatie van Vitens in de hoofdstad van de Gelderse provincie blijven de bestaande dertien waterwinputten en het reinwatergebouw behouden. Maar verder wordt eigenlijk alles op de schop genomen. Derksen: “Deze nieuwbouw is nodig om de capaciteit op deze locatie te kunnen uitbreiden.”
Projectleider Elektrotechniek Michel Derksen: “Straks is Sijmons een stukje groen rijker, met een productielocatie die door ontwerp en materiaalgebruik in het landschap verweven is.”
Van 3,7 naar 5,5 miljoen
Nu wint Vitens op Sijmons 3,7 miljoen kuub water per jaar. Maar we willen in de toekomst de volledige vergunning van 5,5 miljoen kuub water op jaarbasis gaan winnen. Een groot deel van deze capaciteit wordt gedistribueerd naar de Achterhoek waar op termijn kan worden gestopt met het inkopen van drinkwater uit Duitsland. Dit vraagt wel om meer zuiveringscapaciteit én om een onthardingsinstallatie.”

Prima waterkwaliteit
Tot op heden hoefde het water op Sijmons niet onthard te worden, maar nu de zuiveringscapaciteit wordt uitgebreid is dat een ‘must’. Derksen legt uit waarom: “Voor Sijmons wordt in waterwingebied Immerloopark ruwwater opgepompt uit putten van zo’n 40 tot 85 meter diep. Door de verhoogde winning verandert de samenstelling en de hardheid van het opgepompte water. De nieuwe installaties gaan ervoor zorgen dat het drinkwater zachter wordt en voldoet aan onze kwaliteitsnormen.”

Natuurinclusief bouwen
Zo’n groot bouwproject vraagt om een multidisciplinair bouwteam. Dit team bestaat naast Vitens als opdrachtgever uit technisch adviseur AI Groep, bouwbedrijf Salverda voor de bouwkundige werkzaamheden en de terreininrichting, Rook Pijpleidingbouw voor de werktuigbouwkundige installatie en de ondergrondse infra en Hollander Techniek als System Integrator voor de elektrotechnische installaties en de procesautomatisering. “Samen gaan we van start met als uitgangspunten het ontwerp van Rooding Architecten en IA Groep, het gezamenlijk opgestelde uitvoeringsontwerp en het Natuurinclusief bouwen. Hierbij wordt zodanig gebouwd en ingericht, dat het gebouw bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Denk bijvoorbeeld aan hemelwateropvang, een betere luchtkwaliteit en een aantrekkelijke habitat voor vogels en insecten. Nu is Sijmons eigenlijk een groot grasveld met daarop een productielocatie in stedelijk gebied. In de nieuwe situatie is Sijmons een rijker stukje groen, met vijvers met natuurlijke oevers en gevarieerde beplanting en een gebouw met groendaken dat door ontwerp en materiaalgebruik in het landschap verweven is.”
Goede buren
Deze operatie gaat natuurlijk niet onopgemerkt aan de omwonenden voorbij. Maar het bouwteam doet er alles aan de overlast tot een minimum te beperken. Zo wordt er een tijdelijke bouwweg aangelegd via de Ingenieur Molsweg en neemt de aannemer waar nodig verkeersveiligheidsmaatregelen. Omwonenden worden natuurlijk geïnformeerd over de verschillende fasen in het traject. “Want bij een grote verbouwing informeer je je buren, dat spreekt voor zich”, zegt Derksen. “En als de klus geklaard is, nodig je iedereen uit om te komen kijken naar het eindresultaat. Ik loop een beetje op de zaken vooruit, maar ik verheug me nu al op dat feestje.”

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement