Nieuwbouw Sijmons

Focus op duurzaamheid

In Arnhem vernieuwt Vitens productielocatie Sijmons zo goed als helemaal. Projectleider Elektrotechniek Michel Derksen: “Hier bouwen we tussen september 2019 en halverwege 2022 met een groot bouwteam een compleet nieuwe zuiverings- en onthardingsinstallatie. Daarbij besteden we veel aandacht aan Natuurinclusief bouwen.

Op de locatie van Vitens in de hoofdstad van de Gelderse provincie blijven de bestaande dertien waterwinputten en het reinwatergebouw behouden. Maar verder wordt eigenlijk alles op de schop genomen. Derksen: “Deze nieuwbouw is nodig om de capaciteit op deze locatie te kunnen uitbreiden.”

Michel Derksen Sijmons
Projectleider Elektrotechniek Michel Derksen: “Straks is Sijmons een stukje groen rijker, met een productielocatie die door ontwerp en materiaalgebruik in het landschap verweven is.”

Spectaculaire handelingen op Pb Sijmons

Ondanks de bijzondere Corona tijden gaat in Arnhem-zuid de nieuwbouw van Pb Sijmons gewoon door. En nog bijzonder voorspoedig ook! Op 23 en 24 november stond het inhijsen van de grote installatieonderdelen al weer op de planning. De meest indrukwekkende onderdelen zijn wel de nieuwe onthardingsreactoren van 12m lang en ruim 4m breed. Deze joekels zijn in opdracht van Rook in België gemaakt door CTC Tankbouw en per schip vervoerd naar Arnhem. Maandagnacht werd de Pleijroute van Arnhem naar Nijmegen stilgelegd zodat de reactoren over de weg naar de bouwplaats konden worden vervoerd. Dinsdag zijn ze met enorme kranen op hun plek in het nieuwe filter- en onthardingsgebouw gezet. Met het inhijsen van de onthardingsreactoren is ook formeel het hoogste punt van de nieuwbouw van Pb Sijmons Bereikt. De vlaggen van de uitvoerende partijen Salverda, Rook en Hollander werden hiervoor in top gehesen. Uiteraard is alle mensen op de bouw, namens Vitens, een traditioneel “pannenbiertje” aangeboden. De oplevering van het werk staat gepland voor het voorjaar 2022. Pb Sijmons zal via Opjager de Pol drinkwater gaan leveren aan Doetinchem en Lichtenvoorde.

Sijmons

Cookie instellingen

Om de video te bekijken moet u eerst de cookieinstellingen accepteren.

Van 3,7 naar 5,5 miljoen

Nu wint Vitens op Sijmons 3,7 miljoen kuub water per jaar. Maar we willen in de toekomst de volledige vergunning van 5,5 miljoen kuub water op jaarbasis gaan winnen. Een groot deel van deze capaciteit wordt gedistribueerd naar de Achterhoek waar op termijn kan worden gestopt met het inkopen van drinkwater uit Duitsland. Dit vraagt wel om meer zuiveringscapaciteit én om een onthardingsinstallatie.”

Prima waterkwaliteit

Tot op heden hoefde het water op Sijmons niet onthard te worden, maar nu de zuiveringscapaciteit wordt uitgebreid is dat een ‘must’. Derksen legt uit waarom: “Voor Sijmons wordt in waterwingebied Immerloopark ruwwater opgepompt uit putten van zo’n 40 tot 85 meter diep. Door de verhoogde winning verandert de samenstelling en de hardheid van het opgepompte water. De nieuwe installaties gaan ervoor zorgen dat het drinkwater zachter wordt en voldoet aan onze kwaliteitsnormen.”

Natuurinclusief bouwen

Zo’n groot bouwproject vraagt om een multidisciplinair bouwteam. Dit team bestaat naast Vitens als opdrachtgever uit technisch adviseur AI Groep, bouwbedrijf Salverda voor de bouwkundige werkzaamheden en de terreininrichting, Rook Pijpleidingbouw voor de werktuigbouwkundige installatie en de ondergrondse infra en Hollander Techniek als System Integrator voor de elektrotechnische installaties en de procesautomatisering. “Samen gaan we van start met als uitgangspunten het ontwerp van Rooding Architecten en IA Groep, het gezamenlijk opgestelde uitvoeringsontwerp en het Natuurinclusief bouwen. Hierbij wordt zodanig gebouwd en ingericht, dat het gebouw bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Denk bijvoorbeeld aan hemelwateropvang, een betere luchtkwaliteit en een aantrekkelijke habitat voor vogels en insecten. Nu is Sijmons eigenlijk een groot grasveld met daarop een productielocatie in stedelijk gebied. In de nieuwe situatie is Sijmons een rijker stukje groen, met vijvers met natuurlijke oevers en gevarieerde beplanting en een gebouw met groendaken dat door ontwerp en materiaalgebruik in het landschap verweven is.”

Sijmons
Sijmons

Goede buren

Deze operatie gaat natuurlijk niet onopgemerkt aan de omwonenden voorbij. Maar het bouwteam doet er alles aan de overlast tot een minimum te beperken. Zo wordt er een tijdelijke bouwweg aangelegd via de Ingenieur Molsweg en neemt de aannemer waar nodig verkeersveiligheidsmaatregelen. Omwonenden worden natuurlijk geïnformeerd over de verschillende fasen in het traject. “Want bij een grote verbouwing informeer je je buren, dat spreekt voor zich”, zegt Derksen. “En als de klus geklaard is, nodig je iedereen uit om te komen kijken naar het eindresultaat. Ik loop een beetje op de zaken vooruit, maar ik verheug me nu al op dat feestje.”