Belastingschade 

 

Aanvraag belastingschade 

De aanvraag belastingschade dient het volgende te bevatten:

- Het gaat er om of door de vergoeding ineens de belastingheffing hoger is dan wanneer de vergoeding van jaar tot jaar zou zijn uitgekeerd
- Er moet dus een vergelijking worden gemaakt tussen de belasting die nu verschuldigd is over de vergoeding ineens en; 
- De belasting die over vergoeding verschuldigd zou zijn geweest als het normaal in de betreffende jaren zou zijn ontvangen (met middeling)
- Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door het overleggen van beide berekeningen en een overzicht van de hieruit voortvloeiende belastingschade
- Verzoek voor vergoeding deskundige (boekhouder) dan dient er een specificatie bij te zitten van de werkzaamheden/uren/uurtarief.

U kunt gebruik maken van een template. Deze kunt u opvragen via droogteschade@vitens.nl. Graag ontvangen wij dan deze ingevuld retour om uw aanvraag te beoordelen. 

Procedure na de aanvraag

Wij laten uw gegevens beoordelen door onze (externe) contactpersoon. Indien u (geen) recht heeft op een vergoeding voor belastingschade dan ontvangt u hierover binnen zes weken bericht.