Herziening Holten 

Holten en deelgebied Nieuw Heeten 

Herziening Holten

Eind 2004 is door Vitens en de Werkgroep Water een verzoek bij provincie Overijssel ingediend om de hoogte van de droogteschade opnieuw vast te stellen. Een onafhankelijke commissie, de Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) voert dat onderzoek uit in opdracht van de provincie.

In 2018 en 2019 hebben de Werkgroep Water Holten, ACSG en Vitens een informatieavond georganiseerd. Dit om de betrokkenen te informeren over de aanleiding van het onderzoek, toelichting te geven op het onderzoek en de vervolgstappen.

Eind 2020 is door de ACSG het ontwerpadvies verzonden aan de grondgebruikers en Vitens. Vitens heeft na ontvangst van dit ontwerpadvies de betreffende grondgebruikers hierover bericht.

Na onderzoek is gebleken dat het droogteschadegebied Holten uitgebreid wordt met het deelgebied Nieuw-Heeten. Dit gebied is in april 2022 aangeschreven door Vitens voor het inventariseren van het grondgebruik.
Het deelgebied Nieuw Heeten heeft in november 2022 het ontwerpadvies van ACSG ontvangen. Vitens heeft na ontvangst van dit ontwerpadvies de grondgebruikers hierover bericht. 

Het definitief advies van ACSG wordt na de zomer van 2023 verwacht. 

Droogteschadejaren 1995 t/m 2022

Inventarisatie grondgebruik 
Wij hebben brieven en Controle en Opgave formulieren gestuurd aan de personen die volgens onze gegevens in de periode 1995 t/m 2022 agrarische grond in gebruik heeft gehad in de omgeving van de waterwinning Holten. 

Voor het onderzoek van ACSG zijn gegevens over het grondgebruik in de periode 1995 t/m 2019 nodig. ACSG ontvangt alleen de gegevens van Vitens die nodig zijn voor het onderzoek. 

ACSG geeft advies over vergoeding
Na verwerking van de formulieren heeft Vitens in september 2020 het grondgebruik aangeleverd aan ACSG. Op basis hiervan heeft de ACSG het ontwerpadvies opgesteld. Op het ontwerpadvies kunt u reageren en eventuele bezwaren kenbaar maken bij ACSG. De ACSG zal de bezwaren onderzoeken en vervolgens een definitief advies uitbrengen. 

Overeenkomst op basis van ontwerpadvies
Van ACSG verneemt u het daadwerkelijke droogteschadebedrag volgens de nieuwe regeling. Van Vitens ontvangt u een overeenkomst (1995-2019) met daarin de bedragen van ACSG minus de bedragen die u afgelopen jaren van Vitens heeft ontvangen. Er vindt een verrekening plaats op basis van de oude regeling. Enkel wanneer u te weinig heeft ontvangen krijgt u extra uitgekeerd. Indien u te veel heeft ontvangen wordt dat niet verrekend.
Heeft u niet eerder een vergoeding van Vitens gehad, dan vindt er geen verrekening plaats.

Definitief advies ACSG
Zodra de ACSG het definitieve advies uitgebracht heeft, ontvangt u daarna van Vitens bericht. Wij zullen u verder informeren over de afhandeling.

Na het definitief advies van ACSG, ontvangt u definitieve overeenkomst van Vitens over de periode 1995-2019. Vanaf dat moment is de regeling definitief en ontvangt u van ons ook de definitieve overeenkomst betreffende het droogteschadejaren 2020, 2021 en 2022.

Ga voor meer informatie over de procedure naar de website van de ACSG.

Schadevlakkenkaart Holten

Schadevlakkenkaart ontwerpadvies Holten Oost
Schadevlakkenkaart ontwerpadvies Holten West

Actuele planning

Wanneer

Wie

Wat

juli 2020 Vitens Vitens stuurt het Controle en Opgaveformulier periode 2018 - 2020
juli - 21 aug Grondgebruiker Retourneren Controle en Opgaveformulier 2018 - 2020
21 aug - 10 sept Vitens Verwerking van de Controle en Opgaveformulieren 2018- 2020
Q4 2020 ACSG ACSG stuurt het Ontwerpadvies*
Grondgebruiker U heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tot 6 weken na de informatiedag "ontwerpadvies Holten". (Deze datum wordt nader bepaald i.v.m. COVID-19)
december 2020 Vitens

Vitens stuurt op basis van ontwerpadvies een overeenkomst 1995-2019

Grondgebruiker Overeenkomst ondertekend retourneren
Vitens Na ontvangst van de overeenkomst ontvangt u binnen 6 weken uw vergoeding

28 juni 2021

ACSG / Vitens Informatiebijeenkomst (ochtend en middag)
april 2022 Vitens Vitens stuurt het Controle en Opgaveformulier Deelgebied Nieuw - Heeten
zomer 2022 Vitens Vitens stuurt een voorschot 2020 op basis van ontwerpadvies
zomer 2022 Vitens Vitens stuurt een voorschot 2021 op basis van ontwerpadvies
 oktober 2022 Vitens  Vitens stuurt een voorschot 2022 op basis van ontwerpadvies 
 november ACSG  ACSG stuurt het ontwerpadvies Nieuw Heeten 
 december 2022  Vitens  Vitens stuurt op basis van ontwerpadvies Nieuw Heeten een overeenkomst 1995-2019
september 2023
ACSG ACSG stuurt het Definitief advies
2024
(verwachting)

Vitens Vitens stuurt u een overeenkomst op 1995-2019 toe op basis van definitief advies 
Grondgebruiker Overeenkomst ondertekend retourneren
Vitens Na ontvangst van de overeenkomst ontvangt u binnen 6 weken uw vergoeding
2023
(verwachting)
Vitens Vitens stuurt u een overeenkomsten 2020. 2021, 2022 en voorschot 2023 toe
Grondgebruiker Overeenkomsten ondertekend retourneren
Vitens Na ontvangst van de overeenkomst ontvangt u binnen 6 weken uw vergoeding
Deze planning is op 18 september 2023 bijgesteld.

Overige informatie

Vitens over drinkwaterverbruik (Oost-Nederland)
ACSG procedure
ACSG onderzoek grondwateronttrekking

Contact

Heeft u vragen neem dan contact met ons op. 
Contactpagina