"De tijd van 'U vraagt, wij draaien' ligt achter ons"

- 8 maanden geleden bijgewerkt.

“De tijd van ‘U vraagt, wij draaien’ ligt achter ons”

De komende jaren neemt het aantal bedrijven in Flevoland flink toe, en de drinkwatervraag dus ook. Lelystad Airport Businesspark (LAB) besteedt daarom nu al veel aandacht aan een duurzame waterketen. ‘Als proeftuin voor duurzaamheid en innovatie’, aldus gebiedsontwikkelaar Dennis Meerburg. Hij vertelt over de innovaties en zijn samenwerking met drinkwaterbedrijf Vitens.
Dennis Meerburg voor een gebouw
Dennis Meerburg

Innovatieve riolering

Al in 2020 zette LAB de stap richting een duurzame waterketen. Op het bedrijventerrein werd een gescheiden vacuümriolering aangelegd: een innovatief rioolsysteem dat water afzuigt naar een centraal inzamelpunt. Toiletwater wordt op voorhand al gescheiden van overig water, om zo de terugwinning te vereenvoudigen. Met dit systeem bespaart LAB drinkwater, energie en materialen. Het hoofddoel: de volledige kringloop van al het (afval)water binnen het LAB-gebied circulair maken. “Voor de aanleg werkten we samen met meerdere innovatieve bedrijven”, aldus Meerburg. “En de energie die we nu nodig hebben voor het systeem, wekken we op met zonnepanelen en slaan we op in batterijen. Inmiddels krijgen we ook ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, uit het programma Kansen voor West.”


Strategische keuze

Drinkwaterbesparing wordt steeds meer een strategische keuze. Vitens zegt nu al op zoek te moeten naar extra vergunningsruimte om aan de leveringsplicht van drinkwater te kunnen voldoen. Sinds dit jaar toetst het drinkwaterbedrijf zakelijke aanvragen op passend gebruik van drinkwater. De twee andere criteria: de waterbeschikbaarheid in het gebied en de eventuele bijdrage die de aanvrager levert aan duurzaam watergebruik van haar eindgebruikers. Krijgt een bedrijf op basis hiervan geen groen licht? Dan kan het zijn dat de aanvraag niet of slechts gedeeltelijk wordt goedgekeurd. En dat kan gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. “Aan ons de opgave om op gebiedsniveau samen met de bedrijven en Vitens een zo goed mogelijke oplossing te bieden, zodat de bestaanszekerheid van bedrijven in de toekomst niet in gevaar komt”, stelt Meerburg. “LAB gaat groeien, dus daar moeten we op voorsorteren. En ook wij gaan bedrijven aanspreken op hun aanvraag. Hebben ze echt drinkwater nodig, of kunnen we de vraag ook op een andere manier beantwoorden?”


De kansen en ruimte

Meerburg is blij met de stappen die LAB al heeft gezet. “Maar die zetten we natuurlijk niet alleen. We werken bijvoorbeeld ook samen met onderzoekers van KWR (wateronderzoeksinstituut uit Nieuwegein, red.) en TU Delft. En met innovatieve bedrijven in de waterketen, zoals Qua-vac, Rietland en Jotem. Drinkwater is schaars en wordt alleen maar schaarser. We moeten er dus zuinig mee omgaan.”
 

Toetsingskader zakelijke klanten

Vitens toetst nieuwe zakelijke drinkwateraanvragen op extra criteria in het aanvraagproces. Naast de standaard vergunnings- en infrastructurele toetsing waarbij gekeken wordt of drinkwater op de gevraagde locatie geleverd kan worden, wordt er ook getoetst op het passend gebruik van drinkwater en de eventuele bijdrage die het bedrijf levert aan duurzaam watergebruik van haar eindgebruikers.

Lees meer over het toetsingskader voor nieuwe zakelijke drinkwateraanvragen