- 4 maanden geleden bijgewerkt.

Publicatieplicht tarieven vervalt in Algemene Voorwaarden Drinkwater

Op 1 januari 2024 wijzigt Vitens de Algemene Voorwaarden Drinkwater. Wij zijn dan niet langer verplicht om advertenties te plaatsen in dag- of weekbladen om de drinkwatertarieven kenbaar te maken. Met deze wijziging kan Vitens vanaf volgend jaar zelf bepalen wat de meest wenselijke manier is om klanten te informeren. De overige bepalingen wijzigen niet.
Glas met water vullen in de keuken

Drinkwaterwet

In de Drinkwaterwet is opgenomen dat de eigenaar van een drinkwaterbedrijf jaarlijks voor 1 december een overzicht van de tarieven publiceert die hij in het daarop volgende kalenderjaar voor de beschikbaarstelling en levering van drinkwater in rekening brengt. Vitens blijft voldoen aan deze wettelijke bepaling door minimaal op de website de tarieven te publiceren.

Ingangsdatum

De ingangsdatum van de wijziging is 1 januari 2024. De tarieven voor 2024 zijn nog wel bekend gemaakt met advertenties in dag- en weekbladen.

De nieuwe voorwaarden staan op de pagina 
Tarieven en voorwaarden | Vitens.