- 4 maanden geleden bijgewerkt.

Scherpere criteria bij zakelijke aansluitingen

Vitens spant zich volop in om voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren. Dat doen we door zowel de beschikbaarheid te vergroten als het verbruik te verminderen. Een belangrijk instrument bij de toenemende vraag is het toetsingskader. Dit kader is ontwikkeld voor zakelijke aanvragen met een capaciteit vanaf 6 m³/uur. Het is met name bedoeld om bedrijven aan te moedigen verantwoord en efficiënt om te gaan met drinkwater.
Drinkwaterleiding
Drinkwaterleiding.

Passend gebruik

De accountmanagers Zakelijke Markt van Vitens ontvangen dagelijks nieuwe aanvragen van bedrijven die behoefte hebben aan water. Zij nemen contact op met de aanvrager bij een gewenste uitbreiding vanaf 6 m³/uur. Samen bespreken ze de reden van de uitbreiding en het gebruik van het water. Centraal in deze gesprekken staat de vraag: is er sprake van passend gebruik? Dit houdt in dat drinkwater op de wettelijk verplichte manier wordt gebruikt in het bedrijfsproces. Bijvoorbeeld, voor het koelen van een datacenter is geen drinkwater nodig, maar voor het uitbreiden van een hotel wel. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvraag.

Contractuele afspraken

Het gewenste jaarvolume van de nieuwe capaciteit - of uitbreiding daarvan - moet echter wel beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van drinkwater is afhankelijk van de vergunningen die de provincies aan Vitens verlenen. Zij bepalen hoeveel water Vitens jaarlijks mag winnen en leveren.
Bij een nieuwe aansluiting of uitbreiding van een bestaande aansluiting sluit Vitens een leveringscontract af met de aanvrager. In dit contract worden afspraken gemaakt over de maximale capaciteit per uur en het maximale jaarvolume. Vitens keek altijd al of de reserves toereikend waren om de gevraagde hoeveelheid water te kunnen leveren. Nu toetsen we zakelijke aanvragen ook op het passend gebruik van drinkwater en de bijdrage die bedrijven leveren aan het bevorderen van waterbesparing en duurzaam drinkwatergebruik.

Adviserende rol

Bedrijven hebben begrip voor deze aanvullende criteria bij de aanvraag voor drinkwater, zeker in het licht van de tekorten aan drinkwater. Binnen het toetsingskader heeft Vitens al honderden aanvragen beoordeeld. Onze accountmanagers adviseren de aanvragers niet alleen over het passend gebruik van drinkwater. Ook helpen ze bedrijven in hun keuze voor drinkwateralternatieven, zoals de opvang van regenwater en het hergebruik van proces- of afvalwater. Regenwater bevat weinig mineralen en is daarmee heel geschikt voor sommige bedrijfsprocessen. Dergelijke oplossingen kunnen de noodzaak voor de gewenste uitbreiding verminderen of zorgen er zelfs voor dat deze helemaal niet meer nodig is.

Meer weten?

Bezoek de pagina over het toetsingskader voor uw zakelijke wateraanvraag. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Team Relatiemanagement in uw provincie.