Fikkersdries

Uitbreiding drinkwaterwinning en nieuwbouw zuiveringsinstallatie

Om nu en in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren aan huishoudens en bedrijven in de regio bouwt Vitens een nieuwe productielocatie voor drinkwater bij Fikkersdries. Ook onderzoeken we of de huidige grondwaterwinning bij Fikkersdries kan worden uitgebreid. Verder gaan we een nieuwe drinkwatertransportleiding aanleggen van Fikkersdries naar Hoekelum.

Tot 2035 stijgt de vraag naar drinkwater in de provincie Gelderland met méér dan 6 miljoen kuub. Dit is het jaarlijkse verbruik van ongeveer 55.000 huishoudens. De stijging komt onder meer door het bouwen van meer woningen en de groei van bedrijven. Maar ook door de klimaatverandering, met langere periodes van hitte, en droogte.

Contact

Voor vragen over het project Fikkersdries neemt u contact op via fikkersdries@vitens.nl.

Meld u hier aan om op de hoogte te blijven van dit project via de nieuwsbrief.