Fikkersdries

Vernieuwing zuiveringsinstallatie

We gebruiken met z’n allen steeds meer water. Dit betekent dat Vitens binnen een paar jaar meer drinkwater moet maken om aan de stijgende vraag te blijven voldoen. Tot 2035 stijgt de vraag naar drinkwater in de provincie Gelderland met méér dan 6 miljoen m3. Dit is het jaarlijkse verbruik van ongeveer 55.000 Nederlandse huishoudens. De stijging komt onder meer door het bouwen van meer woningen en de groei van bedrijven. Maar ook door de klimaatverandering, met langere periodes van hitte en droogte.

Om genoeg drinkwater te hebben, bouwt Vitens een nieuwe zuivering voor drinkwater bij Fikkersdries. Daarnaast verbeteren we het netwerk van drinkwaterleidingen en zoeken we naar nieuwe bronnen voor drinkwater.

Contact

Voor vragen over het project Fikkersdries neemt u contact op via fikkersdries@vitens.nl.