Luxwoude 

Aanleg nieuw winveld en bouw productiebedrijf

Vitens zorgt ervoor dat bij alle mensen in Friesland water uit de kraan stroomt. Dit is een uitdaging, omdat steeds meer drinkwater nodig is. In 2023 kreeg Vitens na uitgebreid onderzoek een vergunning om 6,5 miljoen kubieke meter grondwater per jaar te winnen in Luxwoude. Om in Luxwoude drinkwater te maken is Vitens voornemens een winveld aan te leggen en een productielocatie te bouwen. Zo zorgen we ervoor dat bij iedereen voldoende en goed water uit de kraan stroomt. Nu én in de toekomst.

 

Procedures, ontwerpfase & aanbesteding

Op dit moment is de waterwinvergunning nog niet onherroepelijk en moet het ontwerp bestemmingsplan nog behandeld worden in de gemeenteraad. In beide procedures zijn enkele bezwaren en zienswijzen op onze plannen ingediend. Terwijl deze procedures lopen bereidt Vitens de plannen voor om de drinkwatervoorziening op orde te brengen. 

We zitten samen met een ingenieursbureau om de tafel om het ontwerp te maken voor het productiebedrijf en de aanleg van het winveld. Tegelijkertijd start het aanbestedingstraject. Marktpartijen kunnen zich inschrijven op de aanbesteding voor de bouw van Luxwoude. Begin 2025 maken we de keuze welke partij voor ons gaat bouwen. Deze partij sluit dan ook aan bij het ontwerp van de bouw. 

 

Klankbordgroep

We zetten een klankbordgroep op. In de klankbordgroep kunnen mensen uit de buurt meedenken over de bouw en inpassing van onze nieuwe productielocatie in Luxwoude. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de inrichting van het terrein en de architectuur van het gebouw en  Ook kijken we samen met de klankborgroep hoe we hinder voor de omgeving kunnen voorkomen.  Mensen uit de buurt ontvangen een brief met meer informatie hoe zij hieraan kunnen deelnemen. Een aantal mensen van het plaatselijk belang nemen ook plaats in de klankbordgroep.

 

Verwachte tijdlijn

  • 2024: aanbesteding en start klankbordgroep nieuwbouw
  • 2024 – 2026: ontwerp 
  • 2027: start bouwwerkzaamheden 
  • 2031: doel om het nieuwe productiebedrijf in bedrijf te nemen

Waarom in Luxwoude?

De grondwaterwinning in Luxwoude ligt binnen de ‘aanvullende strategische voorraden’ die zijn opgenomen in de drinkwaterstrategie ‘Wetter foar letter’ van de provincie Friesland. Uit uitgebreid onderzoek blijkt dat deze locatie zeer geschikt is om duurzaam grondwater te winnen. Daarnaast past Luxwoude door de omvang van de winning en de strategische locatie ten opzichte van de bestaande productielocaties uitstekend in de infrastructuur van Vitens.
Lees meer:

Contact

Voor vragen over het project Luxwoude neemt u contact op met onze omgevingsmanager Annelies Tigchelaar of Feike Bonnema via luxwoude@vitens.nl. Voor het vervolg van dit project gaan we ook een online nieuwsbrief versturen.  Meld u aan om op de hoogte te blijven van dit project via de nieuwsbrief.