Sanering Vitens en Stedin

Waterleidingen saneren met netbeheerder Stedin

Vitens werkt de komende tijd samen met Stedin, een netbeheerder voor gas en elektriciteit, aan een groot project in Utrecht. Medior Engineer Ivan Kierindongo: “Samen met Stedin gaan we in Utrecht waterleidingen en gasleidingen vernieuwen. Dit houdt in dat we leidingen, die aan het einde van hun levensduur komen, vervangen. Naar aanleiding van een uitgebreide risicoanalyse voor het gezamenlijke voorzieningsgebied met netbeheerder Stedin, vervangen we samen 164 kilometer leiding.”

Kierindongo legt uit dat je alle leidingen op een gegeven moment moet vervangen, vanwege de levensduur . “Sinds een jaar of vier is er, binnen Vitens, een werkgroep die zich bezighoudt met grote projecten waarbij leidingen worden vervangen. In samenwerking met Stedin worden deze projecten besproken, om te zorgen dat we ze tegelijk oppakken. Het voordeel hiervan is dat we direct weten wanneer we samen op een locatie aan de slag moeten. We werken en houden daarmee de overlast voor de omgeving zo laag mogelijk”, aldus Kierindongo. “Begin 2021 starten we met het vervangen van de water- en gasleidingen met netbeheerder Stedin.”

Ivan Kierindongo
Medior Engineer Ivan Kierindongo: “Van alle kanten wordt er geprobeerd om mensen te voorzien van informatie. Maar soms lopen bewoners ook zelf naar de keet. Dan maken we graag een praatje en beantwoorden we vragen.”

De Europese aanbesteding als startschot

Het ‘brossaneringsproject’, zoals het project heet, vindt alleen plaats in de provincie Utrecht. Het project heeft deze naam, omdat het gaat om het saneren (vervangen) van brosse leidingen. De Europese aanbesteding in januari 2021 is het startschot. Hierbij gaat het om vier saneringen. Kierindongo: “Deze stukken grond verdelen we onder vier aannemers. En we werken in verschillende fasen. Dit is om de overlast voor de omgeving zo klein mogelijk te houden.” Fase 1 is Utrecht en Zeist, fase 2 is alleen in Amersfoort, fase 3 heeft betrekking op de Bilt, Baren, Bunnik en Soest en fase 4 bevindt zich in IJsselstein, Oudewater, de Utrechtse Heuvelrug en Woerden. In alle fasen wordt er in totaal 164 kilometer leiding vervangen.

Bijspringen zonder te laten springen

Kierindongo: “Ik heb veel ervaring met grote saneringsprojecten, daar voel ik me in thuis. Het is elke keer een uitdaging en ik heb nooit een saaie dag. Je moet constant bijspringen en meedenken. We hebben ontdekt dat er in Amersfoort, op de plek waar we gaan werken, vroeger een militair oefenterrein was. Soms hebben we daar dan te maken met (niet) gesprongen explosieven. En moeten we, samen met de juiste begeleiding, kijken hoe we dat oplossen. Als het echt gevaarlijk wordt dan leggen we het stil en komt er een speciaal team. In de stad Utrecht moeten we juist weer goed letten op archeologische vondsten.”

Duidelijke informatie

Om dit project zo goed mogelijk te laten verlopen, is communicatie belangrijk. De bewoners worden dan ook regelmatig geïnformeerd. Kierindongo: “We houden de website van waterstoringen.nl bij en per gemeente is er ook een website. Hierop is de voorgang en situatie voor de omgeving zichtbaar. Daarnaast hebben de betrokken aannemers een eigen website waar ze informatie geven. Van alle kanten proberen we om mensen te voorzien van informatie. Maar soms lopen bewoners ook zelf naar de keet. Dan maken we graag een praatje en beantwoorden we vragen.”