De kracht van samenwerking

De kracht van samenwerking

We staan voor grote uitdagingen: weersextremen komen steeds vaker voor en mede daardoor neemt de watervraag enorm toe. Deze uitdagingen kunnen alleen door samen te werken het hoofd geboden worden. Ook houden we een snel veranderende wereld in de gaten. Technische mogelijkheden en kansen om een duurzame bedrijfsvoering te hanteren, volgen elkaar snel op. Samen kunnen we deze kansen het beste benutten. We moeten elkaar meer dan ooit weten te vinden. Vitens houdt haar relaties graag op de hoogte van ontwikkelingen in de drinkwaterwereld. Bekijk onze artikelen, waarin Vitens en haar relaties samen alle kanten van het verhaal vertellen.

Ons doel is om gezamenlijke belangen in kaart te brengen binnen vier thema’s:

 1. Water en omgeving
  Bijvoorbeeld de energietransitie, geothermie, ruimte, drukte in de ondergrond en veiligheid. Binnen dit thema ligt de focus op de fysieke omgeving.
 2. Water voor nu en later
  Bijvoorbeeld droogte, de bescherming van bronnen, waterschaarste, leveringszekerheid en de kwaliteit van water. Binnen dit thema ligt de focus op het proces van water maken en leveren.
 3. Wet- en regelgeving
  Bijvoorbeeld de omgang met vergunningen en de Omgevingswet. Binnen dit thema ligt de focus op beleid.
 4. Water en maatschappij
  Bijvoorbeeld over de interactie met de buitenwereld, communicatie over het gebruik van water en de verwachtingen van inwoners. Binnen dit thema ligt de focus op de sociale omgang met de maatschappij.