Waterbesparing als zakelijke klant

Hoe kunnen zakelijke klanten water besparen? 

Van al het drinkwater dat Vitens levert, wordt ongeveer 80% door huishoudens gebruikt en 20% door bedrijven. Veel van de zakelijke klanten gebruiken veel meer drinkwater per dag dan de gemiddelde consument. Drinkwaterbesparing bij één zakelijke klant dus kan al snel een grote impact maken. Zuinig zijn op ons water geldt dus zowel voor consumenten als ook voor de zakelijke klanten.

Bedrijven gebruiken drinkwater onder andere in producten, maar soms ook als proceswater voor reiniging en koeling. Gelukkig zien we bij zakelijke klanten die veel water gebruiken voor hun productieproces dat zij vaak al werken aan programma’s om hun ‘waterfootprint’ kleiner te maken. Daar waar dit nog niet het geval is, denken wij graag mee over de mogelijkheden om water te besparen.

Informatieblad duurzaam watergebruik voor zakelijke klanten

Lees in het informatieblad duurzaam watergebruik waarom duurzaam watergebruik van belang is en hoe uw organisatie hier aan bij kan dragen. Volg het stappenplan om bewuste keuzes te maken over de hoeveelheid en de kwaliteit van water voor duurzaam watergebruik. Help mee aan onze doelstelling om in 2035 20% minder drinkwater te leveren!

Toetsingskader

Vitens toetst vanaf 2023 nieuwe zakelijke drinkwateraanvragen vanaf 6 kuub per uur op het passend gebruik en de duurzame waterbesparende bijdrage daarvan. Vitens wil zo bedrijven stimuleren om gepast, zuinig en efficiënt met drinkwater in het bedrijfsproces om te gaan en om waterbesparing met een product, dienst of toepassing aan te moedigen. Vitens heeft al meerdere aanvragen van zakelijke klanten voor nieuwe wateraansluitingen of uitbreiding van bestaande aansluitingen moeten afwijzen. Waar mogelijk wordt met de grootste klanten gezocht naar mogelijkheden voor passend, zuinig en efficiënt drinkwatergebruik.

Waterscan van uw bedrijf

Met een waterscan krijgt u inzicht in de waterstromen binnen uw organisatie en de potentie voor waterbesparing, hergebruik en inzet van alternatieve bronnen. Een waterscan wordt uitgevoerd door een externe parner van Vitens.In zo’n scan worden de processen van een bedrijf van a tot z doorgelicht. Er wordt niet alleen gekeken naar het gebruik van drinkwater, maar ook van energie, gas, chemicaliën en afvalwater. Vervolgens wordt in beeld gebracht waar de besparingsmogelijkheden liggen en welke bedrijfsprocessen geoptimaliseerd kunnen worden. Dit levert een bedrijf natuurlijk zelf ook voordelen op: minder verbruik betekent minder kosten. Daarnaast kijken we naar alternatieven voor het gebruik van drinkwater. 

Alternatieven voor drinkwater

Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. Het mooiste zou zijn als een bedrijf gebruikt water opnieuw kan inzetten. Gezuiverd afvalwater is vaak prima geschikt voor laagwaardige toepassingen, zoals koelwater en reiniging. Omdat zo’n zuiveringsinstallatie een flinke investering is, berekenen we ook de terugverdientijd. Verder kan in sommige gevallen afvalwater van externe partijen worden ingezet, zoals andere bedrijven op een industrieterrein of de rioolwaterzuivering. Zo creëer je een waterkringloop.

Oppervlakte- en regenwater

Andere alternatieven voor drinkwater zijn het gebruik van regen- en oppervlaktewater. Met een groot dakoppervlak kun je een heleboel regenwater opvangen. Dit is vervolgens bruikbaar voor bedrijfsprocessen of sanitaire voorzieningen. Dat kan een enorme besparing van drinkwater opleveren. Grondwater is ook een optie, maar is wel minder wenselijk. Dan put je alsnog uit hetzelfde watersysteem als waar wij ons drinkwater vandaan halen. Bovendien maken boringen de grondwatervoorraad kwetsbaar.

Bedrijven gaan direct aan de slag

De grootzakelijke klanten van Vitens (zakelijke klanten met een verbruik van >10.000 kuub per jaar of 15 kuub per uur) hebben reeds de mogelijkheid gehad om een waterscan uit te voeren. Hierdoor zijn de grote bedrijven zich veel meer bewust geworden van de noodzaak tot duurzaam watergebruik. Bij de meeste bedrijven lijkt de potentie voor verduurzaming er ook te zijn. Na een gesprek gaan ze vaak direct aan de slag en denken ze na over hoe ze hier verdere invulling aan kunnen geven. Lees hieronder hoe de grootzakelijke klanten van Vitens drinkwater hebben kunnen besparen.

Vitens denkt graag met u mee

Bent u nieuwsgierig, ziet u kansen of wilt u meer weten? Neem contact op via een email naar relatiemanagement@vitens.nl of telefoon 088 884 84 29