Mijn Droogteschade

Herziening Holten

Eind 2004 is door Vitens en de werkgroep water een verzoek bij provincie Overijssel ingediend om de hoogte van de droogteschade opnieuw vast te stellen. Een onafhankelijke commissie, de Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) voert dat onderzoek uit in opdracht van de provincie.

In 2018 en 2019 hebben de Werkgroep Water Holten, ACSG en Vitens een informatieavond georganiseerd. Dit om de betrokkenen te informeren over de aanleiding van het onderzoek, toelichting te geven op het onderzoek en de vervolgstappen.

Eind 2020 is door de ACSG het ontwerpadvies verzonden aan de grondgebruikers en Vitens.
Vitens heeft na ontvangst van dit ontwerpadvies de betreffende grondgebruikers hierover bericht. 

Na onderzoek is gebleken dat het droogteschadegebied Holten uitgebreid wordt met het deelgebied Nieuw-Heeten. Dit gebied is in april 2022 aangeschreven door Vitens voor het inventariseren van de percelen. 

Het definitief advies van ACSG wordt in het eind 2022 verwacht. 

 

 

Droogteschadegebied HoltenĀ 

Droogteschadejaren 1995 t/m 2021

Inventarisatie grondgebruik 1995 t/m 2017
In het voorjaar van 2019 hebben wij een brief en formulier gestuurd aan de personen die volgens onze gegevens in de periode 1995 t/m 2017 agrarische grond in gebruik heeft gehad in de omgeving van de waterwinning Holten.

Inventarisatie grondgebruik 2018 t/m 2020
In 2020  hebben wij een brief en formulier gestuurd aan de personen die volgens onze gegevens in de periode 2018 t/m 2020 agrarische grond in gebruik heeft gehad in de omgeving van de waterwinning Holten.

Voor het onderzoek van ACSG zijn gegevens over het grondgebruik in de periode 1995 t/m 2019 nodig.

ACSG geeft advies over vergoeding
Na verwerking van de formulieren heeft Vitens in september 2020 het grondgebruik aangeleverd aan ACSG. Op basis hiervan heeft de ACSG het ontwerpadvies opgesteld. Op het ontwerpadvies kunt u reageren en eventuele bezwaren kenbaar maken bij ACSG. De ACSG zal de bezwaren onderzoeken en vervolgens een definitief advies uitbrengen. 

Overeenkomst op basis van ontwerpadvies 
Van ACSG verneemt u het daadwerkelijke droogteschadebedrag volgens de nieuwe regeling. Van Vitens ontvangt u een overeenkomst (1995-2019) met daarin de bedragen van ACSG minus de bedragen die u afgelopen jaren van Vitens heeft ontvangen.  Er vindt een verrekening plaats op basis van de oude regeling. Enkel wanneer u te weinig heeft ontvangen krijgt u extra uitgekeerd. Indien u te veel heeft ontvangen wordt dat niet verrekend. 
Heeft u niet eerder een vergoeding van Vitens gehad, dan vindt er geen verrekening plaats.

Definitief advies ACSG
Zodra de ACSG het definitieve advies uitgebracht heeft, ontvangt u daarna van Vitens bericht. Wij zullen u verder informeren over de afhandeling. 

Na het definitief advies van ACSG, ontvangt u definitieve overeenkomst van Vitens over de periode 1995-2019. Vanaf dat moment is de regeling definitief en ontvangt u van ons ook de definitieve overeenkomst betreffende het droogteschadejaren 2021 en 2022. 

Ga voor meer informatie over de procedure naar de website van de ACSG.

Schadevlakkenkaart Holten

Schadevlakkenkaart Holten Oost

Schadevlakkenkaart Holten West 

Actuele planning

Onderstaande planning is in samenwerking met de ACSG opgesteld. 

Wanneer

Wie

Wat

juli 2020 Vitens Vitens stuurt het Controle en Opgaveformulier periode 2018 - 2020
juli - 21 aug Grondgebruiker Retourneren Controle en Opgaveformulier 2018 - 2020
21 aug - 10 sept Vitens Verwerking van de Controle en Opgaveformulieren 2018- 2020
Q4 2020 ACSG ACSG stuurt het Ontwerpadvies*
Grondgebruiker U heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tot 6 weken na de informatiedag "ontwerpadvies Holten". (Deze datum wordt nader bepaald i.v.m. COVID-19)
 december 2020 Vitens 

Vitens stuurt op basis van ontwerpadvies een overeenkomst 1995-2019

   Grondgebruiker  Overeenkomst ondertekend retourneren
   Vitens  Na ontvangst van de overeenkomst ontvangt u binnen 6 weken uw vergoeding

 28 juni 2021

ACSG / Vitens   Informatiebijeenkomst (ochtend en middag) 
 april 2022  Vitens  Vitens stuurt het Controle en Opgaveformulier Deelgebied Nieuw - Heeten 
 zomer 2022  Vitens  Vitens stuurt een voorschot 2020 op basis van ontwerpadvies 
 zomer 2022 Vitens  Vitens stuurt een voorschot 2021 op basis van ontwerpadvies 
2022
(Q4 verwacht)
ACSG ACSG stuurt het Definitief advies*
2022
(verwachting)

Vitens Vitens stuurt u een overeenkomst op 1995-2019 toe*
Grondgebruiker Overeenkomst ondertekend retourneren
Vitens Na ontvangst van de overeenkomst ontvangt u binnen 6 weken uw vergoeding
2022
(verwachting)
Vitens Vitens stuurt u een overeenkomsten  2020 en 2021 toe*
Grondgebruiker Overeenkomsten ondertekend retourneren
Vitens Na ontvangst van de overeenkomst ontvangt u binnen 6 weken uw vergoeding

 
 * Indien er in het verleden voor het perceel al een uitbetaling is geweest, vindt er een verrekening plaats
Deze planning is op 15 april 2022 bijgesteld

Contact

Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Contactpagina

Mijn Droogteschade

Met een Mijn Droogteschade account heeft u inzicht in uw gegevens, kunt u de overeenkomsten en uitbetalingen inzien.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.