Vijf tips om water te besparen

Met onderstaande vijf tips kun je dagelijks gemakkelijk veel drinkwater besparen.

1. Douche een minuutje korter

Tijdens een gemiddelde douchebeurt van 8,3 minuten verbruik je ongeveer 70 liter drinkwater. Dat is meer dan de helft van het drinkwater dat je dagelijks gebruikt. Door een minuut korter te douchen, bespaar je al zo 42,5 liter per persoon per week. Dat is ruim 2200 liter per jaar! Door een waterbesparende douchekop te gebruiken, bespaart een gemiddeld huishouden 8500 liter per jaar.  

2. Gebruik het gehele jaar door water uit een regenton

Hoewel driekwart van de Nederlanders een tuin heeft, gebruikt maar slechts een derde een regenton. En dat terwijl een kwartier de tuin sproeien 100 liter water kost. Hemelwater is gratis en perfect om planten water te geven of de auto schoon te maken. En wist je dat je er ook je ramen mee kunt lappen?  

3. Gebruik de spoelonderbreker op het toilet

Een derde van de Nederlanders gebruikt nooit de spoelonderbreker van het toilet. Dagelijks gebruiken we ongeveer 20 liter water om het toilet door te spoelen. Door de juiste spoelknop op het juiste moment te gebruiken, bespaar je ongeveer de helft. En vervang oude wc's, een nieuwe heeft een kleiner reservoir.  

4. Draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen

Laat jij ook tijdens het tandenpoetsen de kraan lopen? Zonde van al dat kostbare drinkwater dat gewoon wegloopt, zonder dat je het nodig hebt. Wanneer je twee minuten je tanden poetst, spoel je meer dan 40 liter water per keer door de gootsteen. Door de kraan even dicht te draaien, bespaar je enorme hoeveelheden water.

5. Vervang lekkende en druppelende kranen

Je verwacht het misschien niet, maar een lekkende kraan kost soms wel duizenden liters per jaar. Flinke waterverspilling dus! Je kunt veel water besparen door oude kranen te vervangen. En ben je dan toch bezig? Kies voor een mengkraan met een energie- en waterbesparende functie.

alt

Wat weet jij van drinkwater?

Douchen, sproeien, spoelen, poetsen. Er gaan aardig wat liters kraanwater doorheen in een gemiddeld huishouden. Maar hoe zit het precies met ons watergebruik? 10 quizvragen!

Test je waterkennis!

Hoeveel? Zoveel?!

Je staat er niet bij stil als je de kraan opendraait, maar op een dag gaan er ongemerkt aardig wat liters drinkwater doorheen. Maar om hoeveel liter gaat het eigenlijk? Heb jij enig idee? Doe de check en kom erachter.

Ik ben benieuwd

Veelgestelde vragen
Waarom is water besparen nodig?
De vraag naar drinkwater stijgt. De bevolking groeit en we verbruiken steeds meer drinkwater. Gemiddeld 120 liter per persoon per dag. Vitens wil niet jaarlijks meer grondwater gaan oppompen om aan de groeiende vraag te voldoen. Samen met provincies en waterschappen streven we naar een goede balans en hebben we een focus op duurzaamheid. We vragen daarom aan iedereen om zuinig te zijn op ons water. Bijvoorbeeld door een minuutje of twee korter te douchen, of een regenton in de tuin te zetten om de planten water te geven.
Waarom spoelen we de wc door met zuiver drinkwater?
Voor het doorspoelen van de wc is niet per se zuiver drinkwater nodig. Maar in Nederland ligt maar 1 drinkwaterleidingnet en dat mag uitsluitend gebruikt worden voor zuiver drinkwater. Als we ieder huishouden ook willen aansluiten op een ‘grijs’ waternet, dus water van mindere kwaliteit, dan moet hiervoor een apart leidingnet worden aangelegd. Dit vraagt een investering van vele miljarden en dat heeft consequenties voor de prijs van drinkwater. Niet iets wat nu op de politieke en bestuurlijke agenda staat. Dat ‘grijze’ water kan overigens niet voor de douche worden gebruikt. Douchen moet om gezondheidsredenen met zuiver drinkwater.
Is er in de zomer minder water omdat het dan droog is?
Als de temperatuur in Nederland stijgt dan stijgt ook het waterverbruik. Dat komt omdat we op warme dagen extra douchen, de tuin massaal gaan sproeien en zwembadjes voor de kinderen vullen. Er is dan niet minder water, maar we verbruiken allemaal vele tientallen liters per dag extra. Normaal is het gemiddeld 120 liter per persoon per dag, maar in de zomer loopt dat op warme dagen soms op tot 150 liter. In de zomer van 2018 waren er dagen dat Vitens miljoenen liters extra water moest leveren. Dat merken mensen omdat er dan een kleinere straal uit de kraan komt. Vandaar dat Vitens tijdens extreme warmte de dringende oproep doet extra zuinig te zijn op ons water.
Grote bedrijven water laten besparen levert toch veel meer op?
70% van al het drinkwater dat Vitens dagelijks levert wordt door huishoudens gebruikt en 30% door bedrijven. Het is daarom belangrijk dat zowel consumenten als bedrijven alert zijn op overmatig waterverbruik. Bedrijven die veel water gebruiken voor hun productieproces werken vaak al aan programma’s om hun ‘waterfootprint’ kleiner te maken. Zuinig zijn op ons water geldt dus zowel voor consumenten als voor bedrijven.
Er is toch genoeg water in Nederland? Hoezo moeten we besparen?
Vitens pompt grondwater op uit de bodem en maakt daar drinkwater van. De voorraad grondwater in Nederland is groot, heel groot. Maar dat betekent niet dat we ongelimiteerd grondwater uit de bodem willen halen om aan de sterk groeiende vraag naar drinkwater te blijven voldoen. Vitens streeft naar een goede balans, in nauw overleg met andere organisaties die betrokken zijn bij de natuur en de bodem. Samen proberen we per locatie de juiste afweging te maken tussen meer of minder grondwater onttrekken aan de bodem.

Bij die balans past het ook om alle gebruikers te vragen om alert te zijn op overmatig waterverbruik en mensen bewust te maken van de enorme hoeveelheid drinkwater die het gemiddeld kost om te douchen (70 liter), te sproeien (100 liter voor 15 min.) en de wc door te spoelen (8 liter).
Wat levert water besparen mij financieel op?
Drinkwater is goedkoop. Vitens vindt dat dit ook zo moet blijven, omdat het een dagelijkse levensbehoefte is. De keerzijde daarvan is dat het maar weinig oplevert in je portemonnee als je gaat besparen. Reken maar mee:

120 liter water per persoon per dag x 365 dagen = 43.800 liter per jaar X 0,001 cent per liter = Euro 43,80 per persoon per jaar. Stel je bespaart 10% dan is dat Euro 4,38 per persoon. Deze bedragen zijn exclusief Belasting op Leidingwater (BoL) en btw.

Daar staat tegenover dat als we geen water besparen en de vraag naar drinkwater sterk blijft toenemen, de kans toeneemt dat de prijs van drinkwater gaat stijgen. Korter douchen levert wel op een andere manier voordeel op voor je portemonnee, omdat je dan ook minder energie verbruikt.
Je ziet monteurs van Vitens soms grote hoeveelheden water op straat laten stromen. Is dat dan geen waterverspilling?
Vitens heeft ongeveer 50.000 km aan waterleidingen in de bodem liggen. Dit drinkwaterleidingnet onderhouden we goed. Soms is het nodig de leidingen schoon te spoelen met ons eigen drinkwater. Onze monteurs noemen dat spuien. Dat ziet er misschien uit als waterverspilling, maar dat is het zeker niet. Het is een noodzakelijke maatregel om 100% betrouwbaar en zuiver drinkwater te blijven garanderen.
Waarom promoten jullie wel het drinken van kraanwater?
We staan er eigenlijk nooit bij stil, maar je gebruikt gemiddeld per dag gemiddeld maar liefst 120 liter drinkwater. Slechts een paar liter drinken we op, de rest verdwijnt in het afvoerputje. Dus je kunt met een gerust hart zoveel drinken als je wilt. Bij besparen gaat het vooral om de grote hoeveelheden water die het gemiddeld kost om te douchen (70 liter), sproeien (100 liter voor 15 minuten) en de wc door te trekken (8 liter per keer). Als we ons daar bewust van zijn en overmatig waterverbruik voorkomen, dan maakt dat een groot verschil.
Vitens kan toch weten dat er meer drinkwater nodig is in Nederland? Waarom zijn jullie daar niet op voorbereid?

Vitens maakt lange termijn prognoses van de vraag naar drinkwater. Daarbij houden we rekening met verschillende factoren, zoals de groei van de bevolking en de gevolgen van klimaatverandering. Want als het langer warm is in Nederland en minder regent, dan zien we het waterverbruik door extra douchen en sproeien toenemen. Een zomer zoals vorig jaar was heel uitzonderlijk voor Nederland en niet voorzien in onze prognose. Evenmin als de stijging van het gemiddelde dagelijkse gebruik.

Om meer drinkwater te leveren, hebben we meer grondwater nodig. Dat betekent een uitbreiding van onze vergunningen van de Provincies. Ook zijn hiervoor flinke investeringen in ons leidingnet nodig, die van invloed kunnen zijn op de drinkwaterprijs. Dit is niet op korte termijn voorzien. In overleg met Provincies en waterschappen zijn we gestart met een campagne om onze klanten te vragen zuinig te zijn op ons water. Op die manier proberen we overmatig drinkwaterverbruik te voorkomen.


De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement