Hoe kan ik water besparen?

Water besparen is nodig, om ook de generaties na ons te voorzien van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Sta jij er wel eens bij stil hoeveel water je per dag verbruikt? Zo douche je met drinkwater, spoel je door met drinkwater en sproei je de tuin met drinkwater. In totaal gaat het om zo’n 120 liter per persoon per dag. Daar valt dus nog wel wat winst te behalen. Met onderstaande tips helpen we jou water te besparen. Ook laten we zien wat wij zelf doen aan waterbesparing. Zo zijn we samen zuinig op ons water. En dat is niet alleen duurzaam, maar ook goed voor je portemonnee.

Vijf tips om water te besparen

Met onderstaande vijf tips kun je dagelijks gemakkelijk veel drinkwater besparen.

1. Douche een minuutje korter

Tijdens een gemiddelde douchebeurt van 8,3 minuten verbruik je ongeveer 70 liter drinkwater. Dat is meer dan de helft van het drinkwater dat je dagelijks gebruikt. Door een minuut korter te douchen, bespaar je al zo 42,5 liter per persoon per week. Dat is ruim 2200 liter per jaar! Door een waterbesparende douchekop te gebruiken, bespaart een gemiddeld huishouden 8500 liter per jaar.  

2. Gebruik het gehele jaar door water uit een regenton

Hoewel driekwart van de Nederlanders een tuin heeft, gebruikt maar slechts een derde een regenton. En dat terwijl een kwartier de tuin sproeien 100 liter water kost. Hemelwater is gratis en perfect om planten water te geven of de auto schoon te maken. En wist je dat je er ook je ramen mee kunt lappen?  

3. Gebruik de spoelonderbreker op het toilet

Een derde van de Nederlanders gebruikt nooit de spoelonderbreker van het toilet. Dagelijks gebruiken we ongeveer 20 liter water om het toilet door te spoelen. Door de juiste spoelknop op het juiste moment te gebruiken, bespaar je ongeveer de helft. En vervang oude wc's, een nieuwe heeft een kleiner reservoir.  

4. Draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen

Laat jij ook tijdens het tandenpoetsen de kraan lopen? Zonde van al dat kostbare drinkwater dat gewoon wegloopt, zonder dat je het nodig hebt. Wanneer je twee minuten je tanden poetst, spoel je meer dan 40 liter water per keer door de gootsteen. Door de kraan even dicht te draaien, bespaar je enorme hoeveelheden water.

5. Vervang lekkende en druppelende kranen

Je verwacht het misschien niet, maar een lekkende kraan kost soms wel duizenden liters per jaar. Flinke waterverspilling dus! Je kunt veel water besparen door oude kranen te vervangen. En ben je dan toch bezig? Kies voor een mengkraan met een energie- en waterbesparende functie.

Waarom is water besparen nodig?

De economie groeit, het aantal inwoners in Nederland neemt toe en dat betekent dat de vraag naar drinkwater toeneemt. Daar staat tegenover dat langdurige perioden van droogte, zoals in 2018, waarschijnlijk vaker zullen voorkomen. Alle reden voor Vitens om vol in te zetten op waterbesparing en om samen met de Provincies en de waterschappen te werken aan een duurzame drinkwatervoorziening voor de toekomst. Jelle Hannema, directievoorzitter bij Vitens: "We moeten er rekening mee houden dat de voorraad zoet water in Nederland beperkt is. En dat we er zuinig mee moeten omgaan. Tijdens de droge periode levert Vitens soms wel 140% van de normale hoeveelheid. Dat zijn dagelijks miljoenen liters water extra. Als we zo doorgaan, gebruiken we in 2050 met z’n allen 30% meer drinkwater. Dat moeten we niet willen. Laten we er samen voor zorgen dat we verstandig omgaan met ons water en erbij stilstaan wat we ermee doen.”

Wat vindt Nederland?

Onderzoek naar water besparen en bewaren

In opdracht van Vitens voerde Kantar Public een onderzoek uit naar water besparen en bewaren onder ruim 2200 mensen. De belangrijkste uitkomsten op een rijtje:

  • Nederlanders denken dat ze elke dag 60 liter drinkwater verbruiken. Dit terwijl het werkelijk 120 liter is.
  • Meer dan de helft van de bevolking vindt de echte hoeveelheid van 120 liter schokkend.
  • Veel mensen doen als iets aan water besparen, of zijn bereid dit te doen.
  • Verspilling is de voornaamste reden om minder water te verbruiken.
  • Het meeste water wordt verbruikt bij een douchebeurt. De meerderheid verwacht dit ook.
  • De Nederlandse bevolking doucht gemiddeld acht minuten en doet dit bijna vijf keer per week. 80% doucht altijd alleen.
  • Mensen zijn eerder bereid minder vaak, dan minder lang te douchen.
  • Van de mensen met een tuin, maakt slechts een derde gebruik van een regenton.
Veelgestelde vragen
Waardoor neemt de vraag naar water toe?

Het gaat economisch goed in Nederland. Daardoor zien we dat bedrijven meer water verbruiken, bijvoorbeeld om producten te maken, of omdat we zelf vaker naar spa’s gaan. Ook komen er elke dag 136 Nederlanders bij (bron: CBS) die weer elke dag 120 liter gebruiken. Daarnaast neemt het waterverbruik toe bij langdurige droogte en warmte, zoals afgelopen zomer. Toen werd er op een dag wel 140% verbruikt van wat er normaal verbruikt wordt, bijvoorbeeld om tuinen te sproeien of om een keer extra te douchen. Alles bij elkaar kan dat betekenen dat we in 2050 30% meer water verbruiken dan nu. Dat is 100 miljard liter meer. Dat is niet houdbaar voor de toekomst.

Waarom zouden we niet gewoon meer water moeten gebruiken?

Dat zou betekenen dat we enorm moeten investeren in de infrastructuur, en dat er meer ruimte moet komen voor drinkwaterwinning. Maar Nederland is een druk en bedrijvig land, er is ook ruimte voor andere zaken nodig zoals landbouw, wonen of natuur. Het is daarnaast vrij eenvoudig om water te besparen, dus vanuit duurzaamheidsoogpunt is dat de beste oplossing. Dat we allemaal gewoon wat minder water verbruiken. En dat kan ook.

Maar Nederland is het waterrijkste land ter wereld, er valt elke dag regen, gaat dit wel ergens over?

Dat klopt, Nederland is het waterrijkste land ter wereld, maar dat betekent niet dat we dat water allemaal maar moeten gebruiken. Om het tot drinkwater te zuiveren heb je bijvoorbeeld veel energie nodig. Nu gebruiken wij 100% groene energie, maar meer zuiveren en die energie gebruiken helpt niet bij de energietransitie. Dus minder water verbruiken is een eenvoudige manier om duurzaam te doen.

Moeten we ons zorgen maken dat we in net zo’n situatie terecht komen als in Kaapstad?

Nee, Kaapstad is voor haar drinkwatervoorziening afhankelijk van een waterreservoir wat letterlijk verdampte waardoor er echt geen water meer was. Vitens maakt drinkwater van grondwater, dat verdampt niet zomaar. Die bron vult zichzelf continue aan, het gaat om regen dat vaak jaren, soms eeuwen geleden gevallen is. Het gaat erom dat het drinkwaterverbruik toeneemt, en dat dat niet houdbaar is op lange termijn.

Waarom maken we geen gebruik van een grijs net, bijvoorbeeld voor het doorspoelen van het toilet?

De investering van een zogeheten grijs net weegt niet op tegen het gebruik van ons bestaande net. Om aan te geven; de vervangingswaarde van het net van Vitens bedraagt tussen de 4 en 8 miljard. Als we nog een net aan moeten leggen, en daarbij behorende zuiveringen bouwen, gaat het om een even grote, zo niet grotere, investering. Daarbij zijn er in het verleden pilots geweest die niet succesvol zijn afgelopen, waarbij grijs water in het consumptiewater terecht kwam doordat leidingen kruisten. Om geen enkel risico te nemen met de volksgezondheid, is kraanwater nog altijd de duurzaamste keuze. Ook is het niet verstandig om gelijk heel weinig water te gaan gebruiken, dan krijg je namelijk stilstand in het leidingnet en zouden we chloor toe moeten voegen om de kwaliteit te blijven garanderen, en dat wil niemand. Lees hier meer over de aanleg van een grijs net.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement