Zes tips om water te besparen

Nooit eerder zagen we in Nederland zo veel tropische dagen achter elkaar als in augustus 2020. Het drinkwaterverbruik steeg en daarom deed Vitens een oproep om zuinig om te gaan met water. 90% van de mensen die de oproep hebben gehoord, hielp mee! Zo zorgen we er samen voor dat ons drinkwater op peil blijft. Wil je ook meehelpen drinkwater te besparen? Kijk dan eens naar onderstaande tips.

1. Maak de tuin klimaatbestendig

Het najaar is een goed moment om eens kritisch naar de tuin te kijken. Hoe ligt die erbij na de extreme warmte tijdens Pinksteren en de hittegolf van augustus? Hier vind je vijf tips om je tuin te wapenen tegen droge periodes. Zodat je volgend zomer zo min mogelijk hoef te sproeien.

2. Douche een minuutje korter

Tijdens een gemiddelde douchebeurt van 8,3 minuten verbruik je ongeveer 70 liter drinkwater. Dat is meer dan de helft van het drinkwater dat je dagelijks gebruikt. Door een minuut korter te douchen, bespaar je al zo 42,5 liter per persoon per week. Dat is ruim 2.200 liter per jaar! Door een waterbesparende douchekop te gebruiken, bespaart een gemiddeld huishouden 8.500 liter per jaar.

3. Gebruik het gehele jaar door water uit een regenton

Hoewel driekwart van de Nederlanders een tuin heeft, gebruikt maar slechts een derde een regenton. En dat terwijl een kwartier de tuin sproeien 100 liter water kost. Hemelwater is gratis en perfect om planten water te geven of de auto schoon te maken. En wist je dat je er ook je ramen mee kunt lappen?  

4. Gebruik de spoelonderbreker op het toilet

Een derde van de Nederlanders gebruikt nooit de spoelonderbreker van het toilet. Dagelijks gebruiken we ongeveer 20 liter water om het toilet door te spoelen. Door de juiste spoelknop op het juiste moment te gebruiken, bespaar je ongeveer de helft. En vervang oude wc's, een nieuwe heeft een kleiner reservoir.  

5. Draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen

Laat jij ook tijdens het tandenpoetsen de kraan lopen? Zonde van al dat kostbare drinkwater dat gewoon wegloopt, zonder dat je het nodig hebt. Wanneer je twee minuten je tanden poetst, spoel je meer dan 40 liter water per keer door de gootsteen. Door de kraan even dicht te draaien, bespaar je enorme hoeveelheden water.

6. Vervang lekkende en druppelende kranen

Je verwacht het misschien niet, maar een lekkende kraan kost soms wel duizenden liters per jaar. Flinke waterverspilling dus! Je kunt veel water besparen door oude kranen te vervangen. En ben je dan toch bezig? Kies voor een mengkraan met een energie- en waterbesparende functie.

Hoeveel? Zoveel?!

Je staat er niet bij stil als je de kraan opendraait, maar op een dag gaan er ongemerkt aardig wat liters drinkwater doorheen. Maar om hoeveel liter gaat het eigenlijk? Heb jij enig idee? Doe de check en kom erachter.

Ik ben benieuwd

Veelgestelde vragen
Waarom zorgt Vitens niet voor meer capaciteit in de zomer?

Vitens heeft van de provincies vergunningen gekregen voor het oppompen van een jaarlijkse hoeveelheid grondwater. Als Vitens meer grondwater zou gaan oppompen dan de vergunning toestaat, dan heeft dat gevolgen voor de natuur. Het vergroten van de capaciteit van het drinkwatersysteem is om die reden geen duurzame oplossing. Samen met provincies, waterschappen en andere drinkwaterbedrijven werken we aan een nieuw duurzaam watersysteem voor de toekomst waarbij we het zoete water beter kunnen vasthouden en benutten. En we vragen onze klanten om verstandig en duurzaam met drinkwater om te gaan.

Lees meer: Drie redenen waarom Vitens niet zomaar voor een grotere voorraad drinkwater kan zorgen

Waarom is water besparen nodig?
De vraag naar drinkwater stijgt. De bevolking groeit en we verbruiken steeds meer drinkwater. Gemiddeld 120 liter per persoon per dag. Vitens wil niet jaarlijks meer grondwater gaan oppompen om aan de groeiende vraag te voldoen. Samen met provincies en waterschappen streven we naar een goede balans en hebben we een focus op duurzaamheid. We vragen daarom aan iedereen om zuinig te zijn op ons water. Bijvoorbeeld door een minuutje of twee korter te douchen, of een regenton in de tuin te zetten om de planten water te geven.
Waarom spoelen we de wc door met zuiver drinkwater? Dat kan toch anders?

Voor het doorspoelen van de wc is niet per se zuiver drinkwater nodig. Bij sommige nieuwbouwwijken wordt er al nagedacht over systemen om de wc door te spoelen met regenwater of douchewater. Dergelijke innovaties kunnen voor de toekomst veel besparing gaan opleveren en juichen we toe. Voor nu is de oproep om vooral de bespaarknop te gebruiken bij een kleine boodschap; dat scheelt gemiddeld 3 liter per keer.

Doet Vitens ook iets om grote bedrijven water te laten besparen. Dat levert toch veel meer op?
80% van al het drinkwater dat Vitens dagelijks levert wordt door huishoudens gebruikt en 20% door bedrijven. Het is daarom belangrijk dat zowel consumenten als bedrijven alert zijn op overmatig waterverbruik. Bedrijven die veel water gebruiken voor hun productieproces werken vaak al aan programma’s om hun ‘waterfootprint’ kleiner te maken. Zuinig zijn op ons water geldt dus zowel voor consumenten als voor bedrijven.
Is er in de zomer minder water omdat het dan droog is?
Als de temperatuur in Nederland stijgt dan stijgt ook het waterverbruik. Dat komt omdat we op warme dagen extra douchen, de tuin massaal gaan sproeien en zwembadjes voor de kinderen vullen. Er is dan niet minder water, maar we verbruiken allemaal vele tientallen liters per dag extra. Normaal is het gemiddeld 120 liter per persoon per dag, maar in de zomer loopt dat op warme dagen soms op tot 150 liter. In augustus 2020 waren er dagen dat Vitens miljoenen liters extra water moest leveren. Dat merken mensen omdat er dan een kleinere straal uit de kraan komt. Vandaar dat Vitens tijdens extreme warmte de dringende oproep doet extra zuinig te zijn op ons water.
Er is toch genoeg water overal? Hoezo moeten we besparen?

Vitens pompt grondwater op uit de bodem en maakt daar drinkwater van. Maar dat betekent niet dat we ongelimiteerd meer grondwater uit de bodem willen halen omdat er steeds meer vraag naar is. Want dan zakt het grondwaterpeil, zeker als er niet voldoende regen valt om dat grondwater weer aan te vullen. Zoals nu het geval is.

De natuur drinkt uit hetzelfde vaatje onder de grond en heeft last van weinig regen én het lage grondwaterpeil. En voor boeren kan op sommige plekken een sproeiverbod gaan gelden. Je kunt de natuur en de boeren een beetje helpen door verstandig en zuinig met drinkwater om te springen.

Wat levert water besparen mij financieel op?
Drinkwater is goedkoop. Vitens vindt dat dit ook zo moet blijven, omdat het een dagelijkse levensbehoefte is. De keerzijde daarvan is dat het maar weinig oplevert in je portemonnee als je gaat besparen. Reken maar mee:

120 liter water per persoon per dag x 365 dagen = 43.800 liter per jaar X 0,001 cent per liter = Euro 43,80 per persoon per jaar. Stel je bespaart 10% dan is dat Euro 4,38 per persoon. Deze bedragen zijn exclusief Belasting op Leidingwater (BoL) en btw.

Daar staat tegenover dat als we geen water besparen en de vraag naar drinkwater sterk blijft toenemen, de kans toeneemt dat de prijs van drinkwater gaat stijgen. Korter douchen levert wel op een andere manier voordeel op voor je portemonnee, omdat je dan ook minder energie verbruikt.
Je ziet monteurs van Vitens soms grote hoeveelheden water op straat laten stromen. Is dat dan geen waterverspilling?
Vitens heeft ongeveer 50.000 km aan waterleidingen in de bodem liggen. Dit drinkwaterleidingnet onderhouden we goed. Soms is het nodig de leidingen schoon te spoelen met ons eigen drinkwater. Onze monteurs noemen dat spuien. Dat ziet er misschien uit als waterverspilling, maar dat is het zeker niet. Het is een noodzakelijke maatregel om 100% betrouwbaar en zuiver drinkwater te blijven garanderen.
Waarom promoten jullie wel het drinken van kraanwater?
We staan er eigenlijk nooit bij stil, maar je gebruikt gemiddeld per dag gemiddeld maar liefst 120 liter drinkwater. Slechts een paar liter drinken we op, de rest verdwijnt in het afvoerputje. Dus je kunt met een gerust hart zoveel drinken als je wilt. Bij besparen gaat het vooral om de grote hoeveelheden water die het gemiddeld kost om te douchen (70 liter), sproeien (100 liter voor 15 minuten) en de wc door te trekken (8 liter per keer). Als we ons daar bewust van zijn en overmatig waterverbruik voorkomen, dan maakt dat een groot verschil.
Kan drinkwater opraken?

Vitens maakt drinkwater van grondwater en vult daar iedere dag grote waterreservoirs mee. Deze dagvoorraad is voldoende voor normaal dagelijks gebruik. Maar deze dagvoorraad is niet berekend op extreme pieken die voorkomen als iedereen tegelijk en langdurig hele grote hoeveelheden water gebruikt. Dan raken de reservoirs leeg en kan het zijn dat er minder water uit de kraan komt. De dagelijkse voorraad water kan in de zomer dus opraken.

Wat doet Vitens eigenlijk zelf om water te besparen?

Op onze eigen kantoren en in het drinkwaterproductieproces zijn we alert op iedere liter drinkwater die we kunnen besparen. Daarnaast investeert Vitens veel in innovatieve technieken waardoor het proces van oppompen, zuiveren en distribueren van water zo zuinig en efficiënt mogelijk verloopt. Het opsporen van lekken in de eigen leidingen hoort daar ook bij. En bovendien letten we op energie en het hergebruik van reststoffen.

Lees meer: Het drinkwaterverbruik neemt toe, wat doet Vitens?

alt

Wat weet jij van drinkwater?

Douchen, sproeien, spoelen, poetsen. Er gaan aardig wat liters kraanwater doorheen in een gemiddeld huishouden. Maar hoe zit het precies met ons watergebruik? 10 quizvragen!

Test je waterkennis!

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement