Uitroepteken
Wat betekent WOZ?

De WOZ is de waarde van uw woning en staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar ontvangt u van uw gemeente de WOZ-waarde van uw adres en dit vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen.


vinkje in cirkel
Waarom ben ik aangemerkt als één WOZ?

Naar aanleiding van ons onderzoek in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen hebben wij vastgesteld dat uw wateraansluiting water levert aan één WOZ-object. Dit houdt in dat wij ervan uitgaan dat u één WOZ-beschikking voor dit adres ontvangt van de gemeente.

vinkje in cirkel
Wat moet ik doen?

Omdat wij u hebben aangemerkt als één WOZ-object betaalt u alleen BoL over de eerste 300 m3. Verbruikt u jaarlijks meer dan 300 m3 drinkwater, dan betaalt u daar géén BoL over.

Voorbeeld één WOZ-object:
Als u 240 m3 drinkwater heeft verbruikt, brengt Vitens over 240 m3 BoL in rekening (per 12 maanden). Heeft u 500 m3 drinkwater verbruikt? Dan betaalt u alleen BoL over 300 m3(per 12 maanden).


Klopt dit? Dan betaalt u de juiste hoeveelheid BoL en hoeft u niets te doen.

Klopt dit niet? Dan kunt u dit via een BoL-verklaring aan ons kenbaar te maken. Download de BoL-verklaring, vul het formulier volledig in en onderteken het.

Alle vragen over de BoL-verklaring

Veelgestelde vragen
Waarom moet ik zelf het aantal WOZ-objecten doorgeven?
Om in de toekomst een naheffing te voorkomen is het noodzakelijk dat u het juiste aantal WOZ-objecten doorgeeft. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie.
Wat als ik geen eigenaar ben van de WOZ-objecten en dus ook geen aanslag ontvang van de gemeente?

Bent u huurder en heeft u geen WOZ-beschikking ontvangen van de gemeente voor dit adres? Neem dan contact op met de eigenaar/verhuurder zodat deze de gevraagde gegevens kan aanvullen.

Let op: u moet wel zelf de BoL-verklaring ondertekenen. Dat mag de eigenaar/verhuurder niet voor u doen. Deze kan u alleen de gegevens verstrekken over het aantal WOZ-objecten.

Is de hoogte van mijn WOZ nog van belang?
Nee, het gaat om het aantal WOZ-objecten dat op de centrale meter is aangesloten.
Kan ik bezwaar maken?

Heeft u van ons een brief ontvangen waarin wij nadrukkelijk aangeven dat u te veel BoL heeft betaald? Dan kunt u wellicht bezwaar maken. Kijk hier hoe u bezwaar maakt.