Betalen
Ik heb een betalingsherinnering per sms ontvangen

Wij sturen een sms om u te herinneren aan uw openstaande factuur. In de sms staan alle gegevens om de betaling alsnog te voldoen. Heeft u de factuur inmiddels betaald? Dan kunt u deze sms als niet verzonden beschouwen.

Om uw openstaande facturen online te bekijken, kunt u zich inloggen op Mijn Vitens.

Binnen welke termijn / wanneer moet u betalen?

U wilt weten hoeveel tijd u heeft om uw factuur te voldoen. Hieronder treft u een overzicht. (De betalingstermijn wordt ook op uw factuur vermeld.)

 • Wij vragen u uw reguliere factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.
 • Als u een betalingsherinnering heeft ontvangen, verzoeken wij u deze binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.
 • Als u een aanmaning heeft ontvangen, verzoeken wij u deze binnen 7 dagen na de factuurdatum te voldoen.
 • Heeft u uw factuur niet op tijd betaald? Dan kunt u uw factuur alsnog zo spoedig mogelijk voldoen. Maak uw betaling over naar rekeningnummer NL94INGB0000869000 ten name van Vitens NV Zwolle. Vermeld bij uw betaling uw klantnummer.
Er is mij gevraagd een betaalbewijs te sturen.

Een geldig betaalbewijs is een kopie van uw stortingsbewijs of een afschrift waaruit blijkt dat uw betaling aan Vitens van uw bankrekening is afgeschreven.

Een schermafdruk (screenshot) van uw rekeningoverzicht bij internetbankieren, volstaat ook. Zorg ervoor dat uw betaling aan Vitens hierop goed zichtbaar is. Mail deze afdruk naar incasso@vitens.nl. Vermeld hierbij uw adresgegevens en/ of klantnummer.

Een schermafdruk maakt u als volgt:

PC

 1. Druk op [Print Screen] / [Print Scrn] toets (naast de [F12]) op uw toetsenbord.
 2. Open een nieuw document in bijvoorbeeld Word of Paint.
 3. Ga naar Bewerken > Plakken.
 4. De schermafdruk verschijnt in het document.
 5. Sla het bestand op in JPEG formaat.

Mac

 1. Druk tegelijkertijd op [Apple] + [Shift] + [3] op uw toetsenbord.
 2. Het screenshot verschijnt als een nieuw bestand op uw bureaublad.

Maakt u liever gebruik van fax?
Dan kunt u het betaalbewijs faxen naar 088 8848456. Vermeld hierbij uw adresgegevens en/of klantnummer.

Hoe lang doet Vitens er over om mijn betaling te verwerken?

Uw betaling wordt binnen 5 werkdagen verwerkt.

Ik ben het niet eens met de kosten die in rekening gebracht worden!

Wij maken op grond van artikel 6:96 uit het Burgerlijk Wetboek aanspraak op een vergoeding van de incassokosten ter hoogte van minimaal 40 euro tot een maximum van 15% van de openstaande vordering. Wij brengen u hiervan bij de schriftelijke aanmaning
€ 17,50 in rekening.

Voor nadere informatie betreffende deze kosten verwijzen wij u naar onze Tarieven en Voorwaarden.

Ik heb een brief van het incassobureau ontvangen maar heb hier vragen over. Waar kan ik met mijn vragen terecht en aan wie moet ik nu betalen?

Uw vorderingen zijn overgedragen aan het incassobureau. Voor vragen over deze facturen kunt u contact opnemen met het betreffende incassobureau.

Wilt u de vordering voldoen? Dan dient u het bedrag aan hen over te maken.

Ik heb een herinnering/aanmaning ontvangen, hoe weet ik wat ik nog moet betalen?

Op de achterzijde van de herinnering of aanmaning vermelden wij het te betalen bedrag en welke facturen nog niet zijn voldaan.

U kunt uw openstaande facturen ook online inzien via Mijn Vitens.

Kan ik de afschrijfdatum van mijn automatische incasso wijzigen?

Het is niet mogelijk om de afschrijfdatum te wijzigen.

Kan ik kwijtschelding voor het water krijgen?

Nee, kwijtschelding van de kosten van drinkwater is niet mogelijk.

Kan ik via internet mijn rekeningnummer wijzigen?

Ja, u kunt uw rekeningnummer eenvoudig en kosteloos wijzigen via Mijn Vitens.

Zodra de wijziging is verwerkt ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging.

Kent Vitens een daluren tarief of dag- en nachttarief?

Vitens kent geen specifieke tarieven voor dagdelen. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Tarieven en Voorwaarden.

Uitleg over betaalwijzen

Om uw facturen te voldoen kunt kiezen uit de volgende betaalwijzen:

Automatische incasso

Als u via automatische incasso betaalt, bent u altijd op tijd met uw betaling en heeft daar verder geen omkijken naar. Bovendien is dit kosteloos!
In tegenstelling tot een betaling per acceptgiro, kunt u bij automatische incasso wel in 10 termijnen betalen.

U ontvangt bij automatisch incasso slechts één factuur per jaar, dit is uw periodeafrekening. Op uw bankafschriften wordt precies vermeld wat wij van uw rekening hebben geïncasseerd, wanneer dit is geweest en waarvoor deze incasso bestemd is.

Bent u het niet eens bent met een afschrijving? Dan kunt u deze binnen 8 weken terugboeken naar uw rekening.

Acceptgiro

Wij sturen u elk kwartaal een acceptgiro per post. Per factuur brengen wij 1,60 euro (inclusief 6% btw) in rekening voor de betalingsverwerking. U kunt het bedrag van de acceptgiro middels een eigen overschrijving voldoen. Hierbij komen de kosten voor betalingsverwerking niet te vervallen.

Maak uw betaling over naar rekeningnummer NL94INGB0000869000 ten name van Vitens NV Zwolle en vermeld bij uw betaling uw klantnummer.

AcceptEmail

U ontvangt uw factuur elk kwartaal per e-mail en kunt deze kosteloos via iDEAL betalen. Op deze manier verminderen we het papierverbruik en dragen we samen bij aan het milieu.

Wilt u uw betaalmethode wijzigen? Dat kunt u eenvoudig regelen via Mijn Vitens.

Om uzelf te registreren heeft u uw klantnummer nodig. Dit vindt u op uw facturen van Vitens of op uw bankafschrift.

U ontvangt een bevestiging en de wijziging van uw betaalwijze gaat in op het moment dat u normaal gesproken uw eerstvolgende kwartaalfactuur behoorde te betalen.

Waarom betaal ik twee maanden voor ontvangst van de periodeafrekening geen termijnfactuur?

Als u via automatische incasso per maand betaalt, brengen wij in de twee maanden voorafgaande aan uw periodeafrekening geen termijnfacturen in rekening. Deze periode gebruiken wij om uw meterstand te verkrijgen en uw periodeafrekening op te maken.

Waarom is het water van Vitens goedkoop?

Wij zijn het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en hierdoor zijn de operationele kosten laag. Dat merkt u als klant: de tarieven voor drinkwater van Vitens behoren tot de laagste van Nederland.

Wanneer kan ik het teveel betaalde bedrag terug krijgen?

Heeft u per ongeluk te veel betaald en heeft u geen openstaande facturen? Dan storten wij dit bedrag binnen 10 werkdagen op uw bankrekening. Zijn er openstaande facturen, dan verrekenen wij uw betaling hiermee.

Krijgt u geld terug naar aanleiding van uw periodeafrekening? Dit storten wij terug omstreeks de datum die op deze factuur staat vermeld.

Wat betekenen de cijfers en letters op mijn bankafschrift?

Hieronder treft u een voorbeeld van uw bankafschrift:

Bankafschrift waterrekening

Op uw bankafschrift kunt u een of meerdere van onderstaande termen tegenkomen:

SEPA Incasso/doorlopend

Dit is uw betaalwijze

IBAN

Dit is uw rekeningnummer.

BIC

Dit is de internationale code voor uw bank

IncassantID

Dit is een uniek nummer voor Vitens. Elk bedrijf dat incasseert dient een eigen IncassantID te hebben.

Machtigingsnummer

Dit is het unieke nummer dat aan uw machtiging en IBAN gekoppeld is

Betalingskenmerk

Dit is de unieke code waarmee uw betaling aan de bijbehorende openstaande factuur gekoppeld kan worden

Factuurnummer

Dit is het unieke nummer van onze factuur. Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij met dit nummer voor welke factuur dit is.

Klantnummer

Dit is uw klantnummer zoals dit bij ons bekend is

Adres

Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij hier voor welk adres het bedrag bestemd is

Periode

Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij hier voor welke periode de factuur bestemd is

btw

Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij hier het btw bedrag

Naam klant

Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij hier welke naam in onze administratie aan het bedrag en de factuur gekoppeld is

Wat is het rekeningnummer van Vitens?

Hieronder vindt u de IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identification Code) van Vitens

Voor particulieren en MKB

IBAN = NL94INGB0000869000
BIC = INGBNL2A

Groot zakelijke klanten

IBAN = NL48INGB0675548284
BIC = INGBNL2A

Vermeld bij uw betaling óf het betalingskenmerk van de acceptgiro of uw klantnummer.

Formulier Aanmelden schuldhulpverlening

Vitens kan u aanmelden bij een schuldhulpverlenende instantie in uw gemeente. Wij hebben daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig. Vul hiervoor het formulier Aanmelden schuldhulpverlening volledig in en voorzie deze van uw handtekening. Stuur het vervolgens terug naar onderstaand adres.

Vitens N.V.
Postbus 1205
8001 BE ZWOLLE

U kunt het formulier hieronder downloaden:

Formulier Medische verklaring

Heeft het afsluiten van uw drinkwatertoevoer ernstige gevolgen voor uw gezondheid of die van uw huisgenoot? Dan kunt u een aanvraag doen om afsluiting voorkomen. Dit doet u door het formulier Medische verklaring op te sturen. Vul het formulier volledig in en laat het ondertekenen door een niet behandelend arts. Na ontvangst bepaalt Vitens of de toevoer van drinkwater wordt stopgezet of niet.

Let op: Het opsturen van dit formulier ontheft u niet van uw betalingsverplichting! Indien u openstaande vorderingen heeft, dan vragen wij u deze alsnog en per omgaande te voldoen.

Stuur het ingevulde formulier naar:

Vitens N.V.
Postbus 1205
8001 BE ZWOLLE

Ik kan mijn factuur nu niet betalen. Kan ik een betalingsregeling treffen?

Wij bieden de mogelijkheid van een uitstel van betaling of een betaling in termijnen.

Uitstel van betaling
Dit kunt u zelf via Mijn facturen aanvragen. Klik hiervoor op de factuur waarvoor u uitstel wilt aanvragen.

Betalen in termijnen
Neem contact op met onze Klantenservice. Wij bekijken dan graag of dit voor u mogelijk is.

Vroegsignalering van schulden

Vitens werkt samen met gemeenten om klanten met schulden vroegtijdig te signaleren. De drinkwaterrekening is meestal de laatste rekening die mensen niet kunnen betalen. Als het toch zover komt, is er vaak meer aan de hand. Vitens en andere partners van eerste levensbehoeften melden betalingsachterstanden bij de gemeente. Dit met als doel dat de gemeente hulp kan aanbieden om uiteindelijk erger te voorkomen.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement