Betalen

 • Ik heb een betalingsherinnering per sms ontvangen

  Wij sturen een sms om u te herinneren aan uw openstaande factuur. Zo proberen wij te voorkomen dat we extra kosten in rekening moeten brengen als u te laat betaald. In de sms staat alles om de factuur toch nog te kunnen betalen. Als u al betaald heeft, hoeft u niets te doen.

  U kunt uw openstaande rekeningen ook bekijken in uw rekeningoverzicht in Mijn Vitens. Lees hier meer over op onze servicepagina Geldzaken.

 • Binnen welke termijn / wanneer moet u betalen?

  Op uw rekening staat hoeveel tijd u heeft om te betalen. Dit verschilt wel per soort rekening:

  • Normale rekening. Binnen 14 dagen betalen.
  • Herinnering. Binnen 15 dagen betalen.
  • Aanmaning. Binnen 7 dagen betalen.
  • Tweede aanmaning. Binnen 2 dagen betalen.

  Heeft u uw rekening niet op tijd betaald? Betaal dan toch nog zo snel mogelijk. Ga naar uw rekeningenoverzicht en betaal meteen via iDeal.

  Meer informatie over Rekeningen en Betalen.

 • Is er aan u gevraagd om een betaalbewijs op te sturen?
 • Hoe lang doet Vitens er over om mijn betaling te verwerken?

  Uw betaling wordt binnen 3 werkdagen verwerkt.

 • Ik ben het niet eens met de kosten die in rekening gebracht worden!

  Wij begrijpen dat u liever geen extra kosten betaalt. Mocht het daarom eens niet lukken om een rekening op tijd te betalen, dan helpen wij u graag om extra kosten te voorkomen. U kunt dan bijvoorbeeld uitstel op de rekening zetten of een betalingsregeling met ons treffen. Kijk hiervoor op Betalen.

  Als u toch te laat bent met betalen sturen wij eerst een kosteloze herinnering en een sms als extra herinnering. Zo kunt u nog betalen voordat wij extra kosten in rekening hoeven te brengen. Betaalt u dan nog niet, dan sturen wij een aanmaning met extra kosten. Dit mogen wij volgens artikel 6:96 uit het Burgerlijk Wetboek doen.

  De extra kosten (incassokosten) die wij in rekening mogen brengen zijn minimaal 40 euro tot een maximum van 15% van het openstaande bedrag. In onze tarieven leest u wat de incassokosten zijn.

 • Ik heb een brief van het incassobureau ontvangen maar heb hier vragen over. Waar kan ik met mijn vragen terecht en aan wie moet ik nu betalen?

  De bedragen die u nog moet betalen zijn doorgegeven aan het incassobureau. Voor vragen over deze rekeningen moet u contact opnemen met het incassobureau.

  Wilt u de openstaande bedragen betalen? Dan moet u dit naar het incassobureau overmaken.

 • Ik heb een herinnering/aanmaning ontvangen, hoe weet ik wat ik nog moet betalen?

  Op de achterkant van de herinnering of aanmaning staat wat u moet betalen en om welke facturen het gaat. U kunt uw openstaande facturen ook bekijken in uw factuuroverzicht in Mijn Vitens. Lees hier meer over op onze servicepagina Geldzaken.

 • Kan ik de afschrijfdatum van mijn automatische incasso wijzigen?

  Het is niet mogelijk om de afschrijfdatum te wijzigen.

 • Kan ik kwijtschelding voor het water krijgen?

  Nee, kwijtschelding van de kosten van drinkwater is niet mogelijk.

 • Kent Vitens een daluren tarief of dag- en nachttarief?

  Wij gebruiken geen aparte tarieven voor dagdelen. Kijk voor meer informatie op Tarieven en Voorwaarden.

 • Meer uitleg over manieren om te betalen

  Om uw facturen te betalen kunt kiezen uit de volgende manieren:

  Automatische incasso
  Als u via automatische incasso betaalt, bent u altijd op tijd met betalen. U hoeft dit niet zelf in de gaten te houden en is dit kosteloos! Bij automatische incasso kunt ook in 10 termijnen betalen, dit kan bij betalen via acceptgiro niet. U krijgt maar één factuur per jaar, dit is uw jaarafrekening. Op uw bankafschriften staat precies wat, wanneer en waarvoor wij van uw rekening hebben geïncasseerd.

  Bent u het niet eens bent met een afschrijving? Dan kunt u deze binnen 8 weken terugboeken naar uw rekening.

  AcceptEmail
  U krijgt uw factuur elk kwartaal per e-mail. Deze kunt u kosteloos via iDEAL betalen. Zo verminderen we het gebruik van papier en zorgen we samen voor een beter milieu. Wilt u de manier waarop u betaalt veranderen? Lees hier meer op onze servicepagina Geldzaken.

  Zelf overmaken
  Wij sturen u elk kwartaal een rekening per post met een QR-code. Dit kost 1,99 euro (inclusief 9% btw) per rekening. Dit zijn kosten voor het verwerken van uw betaling. U kunt het bedrag van de rekening zelf (online) naar ons overmaken. De kosten voor betalingsverwerking blijven dan wel bestaan. Maak uw betaling over naar rekeningnummer (IBAN) NL94INGB0000869000 ten name van Vitens NV Zwolle. Zet hier uw klantnummer of het betalingskenmerk bij.

 • Waarom is er al langer dan een maand geen automatische afschrijving van mijn rekening geweest?

  Als u via automatische incasso in 10 termijnen betaalt, dan schrijven wij twee maanden vóór u de periodeafrekening krijgt niets van uw rekening af. In deze twee maanden vragen wij u om uw meterstand en maken wij uw periodeafrekening op.

 • Waarom is het water van Vitens goedkoop?

  Wij zijn het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en hierdoor zijn de operationele kosten laag. Dat merkt u als klant: de tarieven voor drinkwater van Vitens behoren tot de laagste van Nederland.

 • Wanneer kan ik het teveel betaalde bedrag terug krijgen?

  Heeft u per ongeluk te veel betaald en heeft u geen openstaande facturen? Dan storten wij dit bedrag binnen 10 werkdagen op uw bankrekening. Zijn er wel openstaande facturen, dan gebruiken wij uw betaling hiervoor.

  Krijgt u geld terug van uw periodeafrekening? Dit maken wij binnen 14 dagen na de factuurdatum naar uw bankrekening over.

  Als het bedrag meer dan €500 is, dan kijken wij uw factuur een keer extra na. Dit om te voorkomen dat u onterecht een bedrag krijgt wat u later weer terug moet betalen. Het uitbetalen van uw tegoed kan dan soms langer duren dan 14 dagen.

 • Wat betekenen de cijfers en letters op mijn bankafschrift?

  Hieronder treft u een voorbeeld van uw bankafschrift:

  Bankafschrift Vitens.

  Op uw bankafschrift kunt u een of meerdere van onderstaande termen tegenkomen:

  SEPA Incasso/doorlopend

  Dit is uw betaalwijze

  IBAN

  Dit is uw rekeningnummer.

  BIC

  Dit is de internationale code voor uw bank

  IncassantID

  Dit is een uniek nummer voor Vitens. Elk bedrijf dat incasseert dient een eigen IncassantID te hebben.

  Machtigingsnummer

  Dit is het unieke nummer dat aan uw machtiging en IBAN gekoppeld is

  Betalingskenmerk

  Dit is de unieke code waarmee uw betaling aan de bijbehorende openstaande factuur gekoppeld kan worden

  Factuurnummer

  Dit is het unieke nummer van onze factuur. Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij met dit nummer voor welke factuur dit is.

  Klantnummer

  Dit is uw klantnummer zoals dit bij ons bekend is

  Adres

  Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij hier voor welk adres het bedrag bestemd is

  Periode

  Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij hier voor welke periode de factuur bestemd is

  btw

  Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij hier het btw bedrag

  Naam klant

  Als wij van uw rekening hebben geïncasseerd, vermelden wij hier welke naam in onze administratie aan het bedrag en de factuur gekoppeld is


 • Wat is het rekeningnummer van Vitens?

  Hieronder vindt u het IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identification Code) van Vitens.

  Voor particulieren en MKB

  IBAN = NL94INGB0000869000
  BIC = INGBNL2A

  Groot zakelijke klanten

  IBAN = NL34INGB0009152522 
  BIC = INGBNL2A

  Zet bij uw betaling het betalingskenmerk van de rekening of uw klantnummer.

 • Formulier Aanmelden schuldhulpverlening

  Heeft u hulp nodig om uw schulden op te lossen? Wij kunnen u aanmelden bij een instantie in uw gemeente die u hier mee helpt. 

  Klik hier voor meer informatie
 • Formulier Medische verklaring

  Heeft het afsluiten van uw drinkwatertoevoer ernstige gevolgen voor uw gezondheid of die van uw huisgenoot? Dan kunt u afsluiting voorkomen door het formulier Medische verklaring op te sturen. Vul het formulier helemaal in en laat het ondertekenen door een niet behandelend arts. Dit is een andere arts dan uw eigen arts. Na ontvangst bepalen wij of wij het drinkwater afsluiten of niet.

  Let op: Het opsturen van dit formulier zorgt er niet voor dat u niet hoeft te betalen! Als u openstaande bedragen heeft, moet u wel meteen betalen.

  Stuur het formulier terug naar:

  Vitens N.V.
  Postbus 1205
  8001 BE ZWOLLE

 • Ik kan mijn rekening nu niet betalen. Kan ik een uitstel krijgen?

  Wij begrijpen dat dit kan gebeuren. U kunt daarom per rekening één keer uitstel van betaling aanvragen. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice.

  Contact opnemen
 • Vroegsignalering van schulden

  Vitens werkt samen met een aantal gemeenten om klanten met schulden vroegtijdig te bereiken en helpen. De drinkwaterrekening is meestal de laatste rekening die mensen niet kunnen betalen. Als het toch zover komt, is er vaak meer aan de hand. Vitens en andere partners van eerste levensbehoeften melden daarom betalingsachterstanden bij de gemeente.

  Heeft Vitens een afspraak met de genoemde gemeente? Dan stuurt Vitens de gegevens van klanten door als de waterrekening drie maanden niet betaald is. Wanneer ook een andere partij een betalingsachterstand van dezelfde klant meldt bij de gemeente, kan de gemeente actie ondernemen om hulp te bieden. Het doel is om grotere schulden te voorkomen.