Recreatie

De recreatiebranche valt wettelijk onder de legionella-categorie 'hoog risico'. Terecht, want gasten van een hotel, camping of zwembad moeten kunnen vertrouwen op veilig drinkwater. Vitens Solutions zorgt ervoor dat u aan alle strenge wettelijke eisen voldoet door monsterneming, analyse en rapportage.

Bekijk de verschillende pakketten:

Of vraag hier uw wateronderzoek aan

 • Kan Vitens onderzoeken wat er in het water zit?

  Ja, dat kan. Het is belangrijk om het onderzoeksdoel aan te geven. Op basis van dit onderzoeksdoel kan Vitens u adviseren welke analyses uitgevoerd moeten worden. Het aantal analyses dat uitgevoerd moet worden bepaalt uiteindelijk de kosten van het onderzoek.

 • Aan welke normen moet mijn drinkwater voldoen?

  In het distributienet moet het water op alle tappunten voldoen aan de normen zoals die genoemd zijn in het Drinkwaterbesluit (2011).

  Bij een eigen bron is er mogelijk een waterbehandeling aanwezig. In dat geval mogen bepaalde parameters vóór de behandeling afwijken van deze norm (bijv. bij een ontijzering geldt dit voor ammonium, ijzer, mangaan en zuurstof). Voor nadere informatie  kunt u contact met ons opnemen.

 • Welke drinkwateronderzoeken zijn verplicht?

  Is één van de situaties op u van toepassing? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers:

  • Bij waterwinning via een eigen bron en levering drinkwater aan derden: meetprogramma lllA.
  • Na een waterbehandeling: meetprogramma lllC of lllE.
  • Bij levering koud water van meer dan 100 m3 per dag: meetprogramma lllF.
  • Bij levering warm tapwater meer dan 30 m3 per etmaal: meetprogramma lllG.
  • Een drinkwaterreservoir of reinwaterkelder aanwezig? Meetprogramma volgens waterwerkblad 1.4. 

  Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

 • Is legionella gevaarlijk in drinkwater?

  Legionella is alleen gevaarlijk als hij in de longen doordringt bij inademing. Dat gebeurt alleen wanneer de bacterie door hele kleine druppeltjes in de lucht is terecht gekomen. Een fijne verdeling van waterdruppeltjes in lucht noemen we een aerosol. Contact via de maag (bij drinken) is niet gevaarlijk.

 • Mijn seizoensbedrijf is maar een aantal maanden geopend, heb ik dan nog een legionellaonderzoeksverplichting?

  Strikt genomen is er voor legionella een onderzoeksverplichting met een frequentie van 2 maal per jaar. Als de openingsperiode korter is dan 6 maanden, dan kunt u de toezichthouder verzoeken om vermindering van de voorgeschreven frequentie; de toezichthouder kan dan wel voorwaarden stellen.

 • Moet ik meer doen dan alleen legionellamonsters laten nemen als mijn locatie onder de onderzoeksverplichting valt?

  Ja. Wanneer u deze verplichting valt,  moet u ook een risicoanalyse laten uitvoeren en een beheersplan laten opstellen. In dat beheersplan staan alle acties beschreven die nodig zijn om op een veilige manier met de waterinstallatie om te gaan. Deze beheersplannen kunnen onze partners voor u verzorgen. Voor meer informatie over het laten uitvoeren van een risicoanalyse en/of het opstellen van een beheersplan kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u weten wat Vitens Solutions voor uw organisatie kan betekenen?