Zorg

Voor ziekenhuizen en medische centra is een hoge waterkwaliteit van levensbelang. Aan tandartsen en mondhygiƫnisten worden hoge eisen gesteld wat betreft legionellapreventie.

Bekijk de verschillende pakketten:

 • Legionellaonderzoek
 • Onderzoek water reservoir/reinwaterkelder
 • Onderzoek drinkwater >100 m3 per dag
 • Onderzoek warmtapwater >30 m3 per dag
 • Onderzoek
 • Drinkwater na ontharding
 • Waterbehandeling RO Water, demi water, onthard water
 • Hemodialyse
 • Diverse pakketten Stoomkwaliteit bijvoorbeeld t.b.v. CSA
 • Onderzoek Koeltoren
 • Therapie bad conform WHBVZ
 • Gesloten systeem (Cv e.d.)

Of vraag hier uw wateronderzoek aan

 • Heb ik een onderzoeksverplichting voor legionella?

  Voor leidingwaterinstallaties geldt alleen een onderzoeksplicht voor locaties met een verhoogd risico. Deze locaties worden in het Drinkwaterbesluit genoemd:

  • Zorginstellingen. Zwem- en badgelegenheden. Verblijfsaccommodaties. Kampeerterreinen. Asielzoekerscentra. Jachthavens. Penitentiaire inrichtingen. Truckstations met douchegelegenheid. Leidingwaterinstallaties op evenementen. Voor zwemwater geldt een onderzoekplicht voor bassins waarin verneveling plaats kan vinden, zoals bij: Waterspeeltoestellen. Whirlpools. Borrelbanken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
 • Kan Vitens ook een spoedonderzoek uitvoeren?

  Jazeker. Voor een dergelijk onderzoek worden wel extra kosten berekend. De toeslag kan worden berekend in procenten op het reguliere tarief, of door een aangepast spoed-uurtarief. Meer weten neem contact op.

 • Mag ik de monsters zelf nemen?

  Dat ligt eraan. Als monstername in uw situatie wettelijk is voorgeschreven, dan moet deze worden uitgevoerd door een geaccrediteerd monsternemer, zoals Vitens Solutions.

  Voor uw eigen onderzoek mag u natuurlijk wel zelf monsters aanleveren. U moet dan wel onze speciale monsterflessen gebruiken. Om uit het onderzoek de maximale informatie te halen is het natuurlijk altijd nuttig om de ervaring van onze monsternemers en consultants te benutten.
  Voor nadere informatie, of voor het aanvragen van de (noodzakelijke) monsterflessen, kunt u contact met ons opnemen.

 • Moet ik meer doen dan alleen legionellamonsters laten nemen als mijn locatie onder de onderzoeksverplichting valt?

  Ja. Wanneer u deze verplichting valt,  moet u ook een risicoanalyse laten uitvoeren en een beheersplan laten opstellen. In dat beheersplan staan alle acties beschreven die nodig zijn om op een veilige manier met de waterinstallatie om te gaan. Deze beheersplannen kunnen onze partners voor u verzorgen. Voor meer informatie over het laten uitvoeren van een risicoanalyse en/of het opstellen van een beheersplan kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u weten wat Vitens Solutions voor uw organisatie kan betekenen?