Innovatie

Thema waterlevering

Waterlevering

Het doel van het Waterleveringsthema is om ervoor te zorgen dat onze waterinfrastructuur klaar is voor de toekomst en dat we altijd voldoende schoon water aan onze klanten kunnen leveren. We gaan dit bereiken door middel van verschillende projecten en onderzoeksprogramma's die zich richten op de belangrijkste vragen binnen dit thema.
 

Thema ambassadeur

‘’In het thema Waterlevering streven we naar nieuwe kennis en technologieën die bijdragen aan de ambities van Vitens, zoals het verminderen van lekverlies en een duurzamere levering. Ons doel is om de levering te waarborgen en efficiënter te maken, lekken verder te verminderen en de conditie van het leidingnet in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met collega-specialisten binnen en buiten het bedrijf. Ik ondersteun bij het opzetten van samenwerkingen met andere waterbedrijven, kennisinstellingen en commerciële partners. Mijn focus ligt op het datagestuurd maken van het distributieproces en nieuwe lekzoektechnieken

Potretfoto van Eelco Trietsch

Onderzoeksvragen: 

Onderzoeksvragen

We hebben het onderzoeksprogramma hernoemd van Distributie naar Waterlevering om duidelijk te maken waar het precies over gaat. Technologisch gezien kijken we onder andere naar slimme watermeters, interactie met klanten en het opsporen van lekken na de watermeter. Het besluitvormingsproces voor het creëren van een toekomstbestendig distributienetwerk draait om drie basisvragen:

  1. Hoe ontwerpt Vitens een toekomstbestendige waterlevering?
  2. Hoe houden we het leidingnet in optimale staat?
  3. Hoe kan Vitens een goede waterkwaliteit in het distributienet garanderen?
 
Infographic over waterlevering