Opnieuw kookadvies tot nader bericht in gemeente Oldenzaal, gemeente Losser en een klein deel van gemeente Dinkelland* - Kook uw kraanwater 3 minuten voor consumptie.

Meer informatie en exacte locaties. Informatie over het kookadviesVeelgestelde vragen en antwoorden inclusief *straten in de gemeente Dinkelland waar het kookadvies voor geldt.

Naar Overzicht

Projecten drinkwaterwinning Hammerflier bij Den Ham

Vitens gaat aan het werk bij de winning van Hammerflier zodat de levering van drinkwater nu en in de toekomst verzekerd blijft. Het is de wettelijke taak van Vitens om voldoende drinkwater van goede kwaliteit te leveren. Al sinds 1992 pompt Vitens op de winlocatie Hammerflier grondwater uit de bodem. Hiervan maken wij drinkwater op de productielocatie aan de Bakkersweg bij Den Ham. Op dit moment produceert Hammerflier 1,6 miljoen kubieke meter water per jaar. Dat is water voor ongeveer 15.000 huishoudens. Dit drinkwater leveren wij vooral aan klanten in de regio.

Op 27 en 28 september houdt Vitens informatiebijeenkomsten over de werkzaamheden bij  Hammerflier. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Klik op de onderstaande knop om u in te schrijven voor een informatiebijeenkomst.

Inschrijven

Toenemende vraag naar drinkwater
De afgelopen jaren is de vraag naar drinkwater toegenomen. Dit komt door een toename van de bevolking, maar ook door toename van het verbruik van drinkwater. Zeker in de warme zomers van de afgelopen jaren merken we dat goed: mensen douchen meer, vullen zwembadjes en sproeien de tuin. We stimuleren mensen om water te besparen maar er is meer nodig.

Vitens merkt nu al dat de huidige productie in Overijssel maar net genoeg is om op piekmomenten voldoende water te leveren aan al onze klanten. Ook is het opslagsysteem van Hammerflier te klein en liggen er niet genoeg transportleidingen om het water met de juiste waterdruk op de juiste plek te krijgen. Daarom werkt Vitens de komende jaren aan verbetering en uitbreiding van de locatie Hammerflier. Tegelijkertijd is het natuurlijk belangrijk het probleem ook bij de bron aan te pakken, en zuinig om te gaan met drinkwater.

Kijk voor praktische tips, sprekende voorbeelden en meer achtergrondinformatie op onze pagina: Watervriendelijk wonen.

Het verhaal van Hammerflier
Hammerflier is niet zomaar een gebied en de waterwinning ligt er ook niet zomaar. Het was zo’n 100 jaar geleden een moerassig, venig gebied met voornamelijk nat grasland. Diverse watergangen zorgden wel voor de afvoer van water, maar het gebied bleef nat. Een grondwaterwinning, die tot lagere grondwaterstanden leidde, was daarom voor de landbouw een verbetering. Zeker omdat er tijdens droge periodes ook wateraanvoer mogelijk werd gemaakt. Er is nog veel meer te vertellen over het gebied. We horen graag ook de verhalen en anekdotes van iedereen die in de buurt woont of heeft gewoond, er geboren is, er natte voeten heeft opgelopen, er een bijzondere vogel heeft gespot enzovoorts. Vertel ons uw verhaal via hammerflier@vitens.nl  Al deze verhalen samen, kunnen vertellen wat voor gebied het is. Ze kunnen vertellen dat het een bijzonder gebied is waar we zuinig op moeten zijn en waar we samen goed over na moeten denken als we er projecten gaan uitvoeren.

Productielocatie in 1995
Productielocatie in 2020

Wat gaat Vitens doen?
Voordat grondwater als drinkwater uit de kraan stroomt, doorloopt het een aantal stappen die hieronder van links naar rechts zijn afgebeeld.

Eerst wordt het grondwater uit diepe lagen in de bodem opgepompt (C). Dan volgt zuivering (D) waarbij alles wat niet in drinkwater thuishoort, eruit wordt gehaald. Denk aan kalk en ijzer. Vervolgens wordt het schone water opgeslagen in een reinwaterkelder (A). Van daaruit wordt het drinkwater via transportleidingen (B) naar de gebruiker gepompt.

Vitens gaat vier dingen doen om de komende jaren voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren:

Korte termijn:
A. Een nieuwe, grotere reinwaterkelder aanleggen. In een reinwaterkelder wordt een voorraad schoon drinkwater bewaard. Op momenten dat er veel drinkwater wordt afgenomen, zoals ’s morgens als iedereen gaat douchen, draagt zo’n kelder eraan bij dat er voldoende water geleverd kan worden. Er wordt als het ware een buffer gecreëerd. Met een grotere kelder lukt dat beter, ook bij een groeiende vraag.  

B. Een nieuwe transportleiding aanleggen. Als water via meer dan één route kan worden aangevoerd, is het beter mogelijk om te zorgen dat het water altijd op het gewenste moment op de juiste plek is. Daarom gaat Vitens een nieuwe transportleiding tussen de winningen van Hammerflier en Wierden aanleggen.

Langere termijn:
C.
De mogelijkheden bestuderen om de winning uit te breiden. Als er meer vraag naar water is, is het logisch meer water op te pompen. Op Hammerflier biedt de vergunning de mogelijkheid om 5 miljoen kubieke meter water te winnen, terwijl daar tot nu toe 1,6 miljoen van wordt gebruikt. 

D. Het productiebedrijf vervangen. Het productiebedrijf is de plek waar het opgepompte water wordt gezuiverd zodat het schoon drinkwater wordt. Op Hammerflier gebeurt dit met installaties die begin jaren ’90 zijn gebouwd als proeflocatie. Ze werken nog goed, maar zijn wel aan vervanging toe om probleemloos te kunnen blijven leveren. En voor een grotere winning (zie project C) is ook meer productiecapaciteit nodig.  

Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden voor de reinwaterkelder en de nieuwe transportleiding in de zomer van 2021 – zie planning hieronder. De vernieuwing van de productielocatie start volgens de huidige planning in 2024 maar er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om eerder klaar te zijn dan in onderstaande planning is aangegeven.

Toekomstbestendig
Deze vier projecten hebben natuurlijk met elkaar te maken. Vitens weet nog niet hoeveel de winning van Hammerflier gaat toenemen. Het vraagt tijd om alles hiervoor uit te zoeken en een besluit te nemen. Tegelijkertijd zijn de nieuwe reinwaterkelder en transportleiding wel zo snel mogelijk nodig, om te kunnen blijven leveren bij de toenemende vraag. Het kost relatief weinig extra om hierbij al rekening te houden met de uitbreiding van de winning. Later besluiten dat alles aangepast moet worden, geeft opnieuw overlast, veel extra werk en veel hogere kosten. Als blijkt dat de winning niet maximaal kan toenemen, zijn de grotere reinwaterkelder en de nieuwe transportleiding toch niet voor niets geweest. Ze zijn ook dan nuttig om op ieder moment overal voldoende water te kunnen leveren.

In samenspraak met de omgeving
Het uitbreiden van de waterwinning gaat natuurlijk niet zonder afstemming met de omgeving. Vitens wil de effecten bespreken met iedereen die er de gevolgen van kan ondervinden. Tegelijkertijd heeft ook de klimaatverandering, met droge zomers maar ook zwaardere regenbuien, een groot effect. Vitens wil daarom samen verder kijken dan alleen de gevolgen van de waterwinning. We denken dat het veel effectiever is om maatregelen voor het geheel te treffen. Daarmee kunnen we de problemen, zoals droogte, in het gebied aanpakken. Zo willen we rekening houden met iedereen en gezamenlijk zoeken naar plannen en oplossingen die zo veel mogelijk voordeel en zo min mogelijk nadeel opleveren.

Vitens gaat meer informatie verspreiden over de projecten, zowel in nieuwsbrieven als hier op de website. Eind 2020 zijn een inloopbijeenkomst en telefonische spreekuren georganiseerd, waarbij de mogelijkheid werd geboden vragen te stellen, ideeën en zorgen te delen en te bespreken. Begin 2021 konden bewoners en ondernemers uit de directe omgeving meedenken over het ontwerp van de reinwaterkelder en de inrichting van het terrein van het productiebedrijf. De gevolgen van de uitbreiding van de winning gaan we bespreken met een grote groep belanghebbenden. Dat varieert van de agrariërs in het gebied tot het waterschap en natuurorganisaties. We willen de veranderingen op Hammerflier graag in samenhang zien met andere ontwikkelingen in klimaat, landbouw etc. We zullen ondernemers en organisaties uitnodigingen om hierover gezamenlijk in gesprek te gaan.

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement