De Omgevingswet en de drinkwaterzorgplicht

De Omgevingswet en de drinkwaterzorgplicht

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking. Hierdoor krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Gemeenten schrijven een omgevingsvisie en omgevingsplan, waarin staat wat er in en op de grond gebeurt. De bescherming van drinkwaterbronnen wordt ook vastgelegd in dat omgevingsvisie en -plan. Als gemeente bepaalt u zelf op welke manier u dit doet.

Bij alle afwegingen die u maakt, moet u rekening houden met de drinkwaterzorgplicht. Die plicht houdt in dat overheidsorganen verantwoordelijk zijn voor de bescherming van drinkwaterbronnen. Vanwege de drinkwaterzorgplicht is het belangrijk om in uw omgevingsvisie en -plan te werken aan de juiste balans tussen optimaal gebruik van een gebied en schoon en veilig drinkwater.

Vitens onderscheidt vijf dilemma’s op het gebied van drinkwater waarmee u rekening kunt houden bij het opstellen van een omgevingsvisie en -plan. Wilt u contact met ons opnemen over uw omgevingsvisie of -plan? Dat kan via omgevingswet@vitens.nl.

Grondwater en energie uit de ondergrond

Raadpleeg de provinciale omgevingsverordeningen van de provincie voor de inzet van geothermie en WKO-systemen. De regels mogen aangescherpt worden in uw omgevingsvisie en – plan.

De Omgevingswet en de drinkwaterzorgplicht.

Grondwater en het gebruik van de bovengrond

De provincie bepaalt welke activiteiten zijn toegestaan in drinkwaterbeschermingszones. Neem dit beleid over in uw omgevingsvisie en maak het concreet het in uw omgevingsplan.

De Omgevingswet en de drinkwaterzorgplicht.

Het beschermen van leidingen

Bescherm waterleidingen door te weten waar ze liggen en door deze leidingen te beschermen. Met name transport- en hoofdleidingen zijn belangrijk.

De Omgevingswet en de drinkwaterzorgplicht.

Duurzaam omgaan met drinkwater

Bedenk maatregelen om duurzaam om te gaan met water, vooral in extreem droge perioden. Op lange termijn kan de watervraag verminderd worden door waterbesparende maatregelen op te nemen in nieuwbouwplannen.

De Omgevingswet en de drinkwaterzorgplicht.