De Omgevingswet en de drinkwaterzorgplicht

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking. Hierdoor krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Gemeenten schrijven een omgevingsvisie en omgevingsplan, waarin staat wat er in en op de grond gebeurt. De bescherming van drinkwaterbronnen wordt ook vastgelegd in dat omgevingsvisie en -plan. Als gemeente bepaalt u zelf op welke manier u dit doet.

Bij alle afwegingen die u maakt, moet u rekening houden met de drinkwaterzorgplicht. Die plicht houdt in dat overheidsorganen verantwoordelijk zijn voor de bescherming van drinkwaterbronnen. Vanwege de drinkwaterzorgplicht is het belangrijk om in uw omgevingsvisie en -plan te werken aan de juiste balans tussen optimaal gebruik van een gebied en schoon en veilig drinkwater. 

Vitens onderscheidt vijf dilemma’s op het gebied van drinkwater waarmee u rekening kunt houden bij het opstellen van een omgevingsvisie en -plan. Wilt u contact met ons opnemen over uw omgevingsvisie of -plan? Dat kan via omgevingswet@vitens.nl.

Hoe houd ik rekening met drinkwater in mijn omgevingsvisie en -plan?

Bekijk voorbeeldteksten voor uw omgevingsvisie.

Bekijk voorbeeldteksten en uitleg op de webpagina Inspiratie gemeentelijke Omgevingsvisie.

Meer informatie over de drinkwaterzorgplicht en de Omgevingswet
De drinkwaterzorgplicht is vastgelegd in de Drinkwaterwet. Wat houdt die zorgplicht in?
Lees meer over de drinkwaterzorgplicht op de website van het rivm: https://www.rivm.nl/informatieblad-zorgplicht-drinkwater
De Omgevingswet integreert 26 bestaande wetten tot één integrale wet. Hoe zit dat precies?
De Drinkwaterwet is niet opgenomen in de Omgevingswet. Maar u moet de wet wel meenemen in uw omgevingsvisie en -plan. Lees meer op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.