Ga terug naar het overzicht

Wat voor onderzoek doen we?

Voor onze klanten verzorgen wij vanuit ons eigen waterlab praktisch wateronderzoek. Dit doen we in Nederland, maar ook voor klanten in het buitenland. Wij zijn expert op het gebied van drinkwater, industriewater en afvalwater. Wij helpen u bij het hele proces. Door de week én in de weekenden. Hieronder vindt u onze belangrijkste diensten.

Klik hier om een onderzoek aan te vragen

 

Loodtest drinkwater

Vanaf 1960 zijn loden leidingen verboden in huis verboden aangezien ze een risico vormen voor de gezondheid. Is uw huis voor 1960 gebouwd en weet u niet of u loden leidingen hebt? Vitens Solutions doet een betrouwbaar lood-onderzoek, zo komt u er snel achter of er thuis lood in uw water zit.

Lees meer over ons loodonderzoek

Wateronderzoek

Mensen vertrouwen er blindelings op dat het water uit de kraan schoon en veilig is. Aan de kwaliteit van drinkwater worden zeer strenge eisen gesteld. Vaak geldt dit ook voor proceswater. Daarom is een wateronderzoek van groot belang.

Lees meer over ons wateronderzoek

Legionella-onderzoek

De Legionellabacterie is een gevaarlijke bacterie die kan voorkomen in douches of sproeisystemen. Deze bacterie houdt van stilstaand warm water. Wanneer u de bacterie inademt kan hij uw longen aantasten. Iedereen die een collectieve drinkwaterinstallatie heeft, is daarom verplicht om preventief te controleren op Legionella.

Lees meer over ons legionella-onderzoek

Legionella sneltest

Extreme haast? Wij onderzoeken uw drink-, zwem- of proceswater op legionella. Binnen 24 uur vertellen we u of er een levende variant van de gevaarlijke Legionella Pneumophila aanwezig is. Binnen no-time heeft u uitsluitsel en kunt u snel actie ondernemen.

Lees meer over onze Legionella sneltest

Een eigen winning

Water uit eigen winningen moet aan de strenge drinkwaterwet voldoen. Vanuit de drinkwaterwet, die regelmatig word aangescherpt, wordt een meetprogramma geëist en heeft u een meldingsplicht in geval van overschrijding. Vitens Solutions zowel controleert of uw meetprogramma voldoet aan de huidige wet- en regelgeving als het verzorgen van uw meetprogramma van A tot Z.

Lees meer over ons meetprogramma

Medicijnen in grondwater

Steeds meer spoortjes van medicijnen en andere farmaceutische stoffen duiken op in ons grondwater. Dat is een probleem. Daarom hebben wij een analysemethode ontwikkeld waarmee wij d.m.v. vloeistofchromatografie ongeveer 100 farmaceutische componenten of metabolieten detecteren in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater en afvalwater.

Lees meer over onze analysemethode

Retentietest

Bent u een filterfabrikant van (water)filters? En wilt u uw waterfilters laten testen? Wij kunnen uw filters testen en bevestigen dat ze naar behoren werken. Ook testen wij bij bestaande installaties om aan te kunnen tonen hoe de filters functioneren. In onze testprotocollen kunnen we uw specifieke wensen meenemen. Bijvoorbeeld de keuze in micro-organismen.

Lees meer over onze retentietest

Grondwatermeetnetten

Wij bieden u V-net, een dienst waarmee we grondwaterstanden door middel van peilbuizen en geautomatiseerde drukopnemers voor u nauwlettend in de gaten houden. V-net is als dienst beschikbaar voor provincies, waterschappen, gemeenten, natuurbeherende organisaties, brouwerijen en industrie met eigen winningen.

Lees meer over ons V-net

Meer weten over...

Wilt u meer weten over de algemene lab voorwaarden, informatie over methode- en/of prestatiekenmerken? Download de PDFs hieronder.

Veelgestelde vragen

Kan Vitens ook een spoedonderzoek uitvoeren?
Jazeker. Voor een dergelijk onderzoek worden wel extra kosten berekend. De toeslag kan worden berekend in procenten op het reguliere tarief, of door een aangepast spoed-uurtarief. Meer weten neem contact op.
Zijn de onderzoeken en monsternemingen geaccrediteerd?
Ja, de meest voorkomende analyses zijn geaccrediteerd (L043), zoals onderzoek op legionella, colibacterie en de meest voorkomende chemische parameters in drinkwater. Op het analysecertificaat is elke geaccrediteerde verrichting gemerkt met een Q. Ook de monsterneming van leidingwater, zwemwater en proceswater is geaccrediteerd. Dat geldt ook voor onderzoek en monsterneming naar legionella.
Hoe lang duurt het voordat een monster is geanalyseerd op legionella?
Vitens maakt gebruik van de snelste methode, die gebruik maakt van PCR-bevestiging waardoor u een binnen 7 dagen bevestigd resultaat heeft. Als het nodig is kunnen we binnen 24 uur analyseren. Neemt u daarvoor contact met ons op.
Hoe wordt (water)onderzoek gerapporteerd?
U ontvangt van ons per post een analyserapport.  U kunt er ook voor kiezen het analyserapport als pdf-bestand per e-mail te ontvangen. Ook is het mogelijk eerst een concept-analyserapport per e-mail te ontvangen.
Moet ik de kosten voor onderzoek bij aflevering van de monsters direct betalen?
Enkele dagen nadat u het analyserapport heeft ontvangen ontvangt u een factuur voor het door ons uitgevoerde onderzoek. U heeft dan nog vier weken de tijd om deze factuur te betalen.

Neem contact op met Vitens solutions

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement